обчислення

Мікроконтролерний синусно-косинусний обчислювач підвищеної швидкодії

В роботі подано результати дослідження різних модифікацій CORDIC алгоритмів на мікроконтролері для обчислення тригонометричних функцій синуса та косинуса. Описано загальні принципи роботи алгоритмів цього класу, а також кожну з модифікацій зокрема. Кожен з методів реалізований як на мові С так і на асемблері, що дає можливість оцінити якість генерації коду компілятором. Наведені результати порівняння числового моделювання, зокрема по кількості елементарних операцій та точності обчислення для однакових вхідних даних.