Мікроконтролерний синусно-косинусний обчислювач підвищеної швидкодії

Authors: 

Микитів Т.М., Мороз Л.В.

В роботі подано результати дослідження різних модифікацій CORDIC алгоритмів на мікроконтролері для обчислення тригонометричних функцій синуса та косинуса. Описано загальні принципи роботи алгоритмів цього класу, а також кожну з модифікацій зокрема. Кожен з методів реалізований як на мові С так і на асемблері, що дає можливість оцінити якість генерації коду компілятором. Наведені результати порівняння числового моделювання, зокрема по кількості елементарних операцій та точності обчислення для однакових вхідних даних.

1. Мороз Л.В., Микитів Т.М. Дослідження модифікацій синусно-косинусних CORDIC алгоритмів на мікроконтролері AVR // Матеріали ІV Міжнародної конференції молодих вчених 
CSE-2010, 2010 - ст. 218-219 
2. Andraka R. A survey of CORDIC algorithms for FPGA based computers // ACM/SIGDA 6th International Symposium on FPGAs, 1998, c. 1981–2000. 
3. Lachowicz S., Pfleiderer H.-J. Fast evaluation of nonlinear functions using FPGAs // Advances in Radio Science 6, 2008,pp. 233–237. 
4. Marino M. Implementazione di funzioni trigonometriche su microcontrollori a 8 bit mediante CORDIC. Giugno 2009. http://www.mmetft.it. 
5. Madisetti A., Kwentus A.Y. A 100 MHz, 16-b, Direct Digital Frequency Synthesier with 100-dBc Supurious-Free Dynamic Range // IEEE Journal, 1999