the parameters of comfort

Організація підсистеми для дослідження параметрів комфортності приміщення в 3D просторі

Розроблено автоматизовану підсистему визначення розподілу параметрів комфортності приміщення. Описано методи та алгоритми, за допомогою яких було реалізоване програмне забезпечення підсистеми.

A subsystem of automated determination of distribution parameters of rooms comfort facilities. We describe the methods and algorithms by which it was implemented software subsystems.

Розроблення методики дослідження параметрів комфортності приміщення в 3D просторі

Розроблено методику проведення вимірів комфортності приміщень, здійснено іден- тифікацію параметрів та визначені розподіли освітленості і температури в 3D просторі.

Designed methodology of measuring rooms comfort facilities. Carried out the identification of the parameters and determined the distribution of light and temperature in the 3D space.