Організація підсистеми для дослідження параметрів комфортності приміщення в 3D просторі

2012;
: pp. 234 - 238
Authors: 

В. Мазур, І. Фармага, П. Шмігельський

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра систем автоматизованого проектування

Розроблено автоматизовану підсистему визначення розподілу параметрів комфортності приміщення. Описано методи та алгоритми, за допомогою яких було реалізоване програмне забезпечення підсистеми.

A subsystem of automated determination of distribution parameters of rooms comfort facilities. We describe the methods and algorithms by which it was implemented software subsystems.

  1. Лисициан М. В. Архитектурное проектирование жилых зданий: Учебник для вузов. – М.: Стройиздат, 1990.
  2. Балашов Є. П., Пузанков Д. В. Мікропроцесори і мікропроцесорні системи / За ред. Смолова В. Б. – М.: Радіо і зв’язок, 1981.
  3. Константайн Л., Локвуд Л. Разработка програмного обеспечения. – СПб.: Питер, 2004. – 592 с.