поліамід-6

Формування та властивості композиційних поліамід–гідрогелевих мембран

Розроблено методику одержання композиційних полімерних мембран модифікуванням поверхні гідрогелів тонким шаром полімеру. Підібрані склади і синтезовані ультратонкі плівкові мембрани з сумішей ПА-6/ПВП методом “сухого формування” з розчину. Одержано  композиційні полімерні мембрани на основі рідкостуктурованих кополімерів ГЕМА/ПВП, які зміцнені наношаром ПА-6/ПВП і досліджені їх експлуатаційні характеристики. Встановлено, що варіювання складами гідрогелевого і модифікувального шарів і режимами формування композиційних мембран можна направлено регулювати їхню міцність і проникність.

Особливості одержання композитів на основі поліпропілену та нано-модифікованого поліаміду

Розроблено метод одержання композитів на основі поліпропілену і поліаміду-6, попередньо модифікованого монтморилоніт-полівінілпіролідоновою сумішшю, та встановлено оптимальні параметри їх переробки методом лиття під тиском. Досліджено вплив вмісту модифікованого поліаміду на текучість та фізико-механічні властивості поліпропілену. Показано, що ПТР розроблених композитів є суттєво нижчим, ніж вихідного ПП. Встановлено, що додавання до ПП модифікованого ПА-6 призводить до зменшення еластичності композитів в 2 рази, не впливаючи на їх міцність.

Композиційні мембрани з гетерошаром на основі сумішей поліамід - полівінілпіролідон

Синтезовано композиційні мембрани з (ультра)тонким гетерошаром на основі
сумішей ПА-6–ПВП. Підтверджено ефективність модифікування структури гідрогелів
на основі рідкоструктурованих кополімерів ГЕМА–ПВП осадженням тонких полімерних
плівок із розчинів, що дає змогу формувати на їхній поверхні зміцнені структуровані
шари. Визначено фізико-механічні властивості і солепроникність одержаних компо-
зиційних мембран. Встановлено, що варіюванням композиційних складів гідрогелевого і