пористий склокерамічний матеріал

Температурно-часові параметри отримання пористого склокерамічного матеріалу з використанням водорозчинного полімеру

Розроблено шихтові склади мас в системі зламки скла-цеоліт-глина-водорозчинний полімер. Досліджено вплив полівінілового спирту на процес поризування. Встановлено оптимальну температуру випалу та час витримкисклокерамічного матеріалуза цієї температурипри швидкісномурежимі поризування. За допомогою рентгенофазових досліджень виявлено, що матеріал складається із скловидної фази та незначної кількості кристалічних включень, що представлені кварцом і тридимітом.Отримано пористий склокерамічний матеріал низькотемпературного спікання за швидкісним режимом.

Технологічні особливості отримання пористих матеріалів на основі уламків скла та природної сировини

Розроблено шихтові склади силікатних мас системи скло – глина – цеоліт –
органічна водорозчинна добавка. Проведено випал зразків за швидкісним режимом за
температури 850–1000 °С з витримкою за максимальної температури 20, 25, 30 хв.
Досліджено вплив вмісту органічної добавки на міцнісні показники сформованих
гранул та її роль на процес поризування. Досліджено вплив часу витримки за
температури 1000 °С на формування пористої структури досліджуваних зразків.