прикладне програмне забезпечення

Підходи до побудови екоінфомаційних систем на основі інформаційно-комп`ютерних технологій

Розглянуто основні підходи до описування та створення екоінформаційних систем на основі дискретних моделей та інформаційно-комп’ютерних технологій.

The paper describes the main approaches to the development of systems based on ekoinformation discrete models and computer technology.

Геоінформаційні системи на основі просторово-часових моделей даних

Описано методику розроблення геоінформаційних систем та систем моніторингу екологічної ситуації регіонів. Наведена методика отримання та оброблення даних та оцінки екологічного становища.