temperature.

Технологічні особливості отримання пористих матеріалів на основі уламків скла та природної сировини

Розроблено шихтові склади силікатних мас системи скло – глина – цеоліт –
органічна водорозчинна добавка. Проведено випал зразків за швидкісним режимом за
температури 850–1000 °С з витримкою за максимальної температури 20, 25, 30 хв.
Досліджено вплив вмісту органічної добавки на міцнісні показники сформованих
гранул та її роль на процес поризування. Досліджено вплив часу витримки за
температури 1000 °С на формування пористої структури досліджуваних зразків.