товари

Характеристика судово-бухгалтерської експертизи

Визначено поняття та суть судово-бухгалтерської експертиза у сфері господарської
діяльності. Досліджено наукові поняття судово-бухгалтерської експертизи. Визначено
предмет та об’єкти дослідження судово-бухгалтерською експертизою. Окреслено основні
завдання та наведено перелік питань, які ставлять експерту-бухгалтеру для їх вирішення.
Охарактеризовано методи і способи проведення судово-бухгалтерської експертизи.

Сriminalistics description of crimes that is accomplished during public purchases in the field of health protection

A concept and maintenance of criminalistics description of crimes are considered during realization of public purchases in the field of health protection. The separate methods of committing crime are outlined at the purchase of remedies by the representatives of health protection. The separate crime actions of public servants are certain during the public purchases of remedies, medical commodities and implementation of works and services in the field of health protection.