ultraviolet

Порівняльні дослідження перспективних методів очищення природних вод

The different methods of water purification from bacteria of the genus Bacillus are observed. The comparative characteristics of these methods is made. Розглянуто різні методи очищення води від бактерій роду Bacillus. Зроблена порівняльна характеристика цих методів.