Information space in the context of information law

Received: December 28, 2015
Accepted: December 28, 2015
Автори: 
S. S. Yesimov

In the article the information space in the context of information law. Analyzed legal
acts regulating legal relations in the field of information technology, information systems,
information and telecommunication systems and networks, information, personal data,
electronic documents, electronic signature, e-government, information security, protection of
information in telecommunication systems

1. Макаренко Є. А. Європейська інформаційна політика / Є. А. Макаренко. – К.: Наша
культура і наука. 2000. – 368 с. 2. Основи інформаційного права України: навч. посіб. /
B. C. Цимбалюк, В. Д. Гавловський, В. В. Гриценко та ін.; за ред. М. Я. Швеця, Р. А. Калюжного та
П. В. Мельника. – К.: Знання, 2004. – 274 с. 3. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р.
№ 2657-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650. 4. Про Національну
програму інформатизації: Закон України від 04.02.1998 р. № 74/98-ВР // Відомості Верховної Ради
України. – 1998. – № 27–28. – Ст. 181. 5. Про Концепцію Національної програми інформатизації:
Закон України від 04.02.1998 р. № 75/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. –
№ 27–28. – Ст. 182. 6. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації: Закон України від 23.09.1997 р.
№ 539/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 49. – Ст. 299. 7. Про Основні засади
розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 рр.: Закон України від 09.01.2007 р.
№ 537-V // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 12. – Ст. 102. 8. Марущак А. І.
Пріоритети розвитку інформаційного права України / А. І. Марущак // Інформація і право. –
2011. – № 1. – С. 20–24.