On public-legal protection of human rights in ukraine in the context of criminal and administrative-tort proceedings

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 837(9): 105–109

Authors: 

M. Ternushchak

In the article investigate the content and procedural mechanism to ensure public legal protection in the context of criminal and administrative tort proceedings. A category of “publicly-legal protection of human rights” consider within the separation of criminal law and administrative tort. Separately, analyzes measures and means of public-legal protection of human rights, as components of the mechanism of protection of social relations.

Мохончук С. М. Кримінально-правова охорона миру та безпеки людства : автореф. дис... д-ра юрид. наук : 12.00.08, 12.00.11 / С. М. Мохончук. – Харків, 2014. – 39 с.
Бортник В. А. Кримінально-правова охорона честі та гідності особи : автореф. дис… канд. юрид. наук. : 12.00.08 / В. А. Бортник. – Київ, 2004. – 20 с.
Павленко Т. А. Концепція кримінально-правової охорони права людини на життя в Україні : дис… канд. юрид. наук. : 12.00.08 / Т. А. Павленко. – Львів, 2008. – 20 с.
Мульченко В. В. Кримінально-правова охорона недоторканності суддів України : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / В. В. Мульченко. – Харків, 2014 . – 20 с.
Кондратов Д. Ю. Кримінально-правова охорона таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Д. Ю. Кондратов. – Харків, 2011. – 20 с.
Кримінальний кодекс України : від 05.04.2001 р., № 2341-III (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131.
Кримінальний процесуальний кодекс України : від 13.04.2012 р., № 4651-VI (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9–10, № 11–12, № 13. – Ст. 88.
Про національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Відом. Верхов. Ради України. – 2015. – № 40-41. – Ст. 379.
Кодекс України про адміністративні правопорушення : від 07.12.1984 р., № 8073-X (із змінами та доповненнями) // Відом. Верхов. Ради Української РСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.
Про правовий режим надзвичайного стану : Закон України : від 16.03.2000 № 1550-ІІІ (із змінами та доповненнями) // Відом. Верхов. Ради України. – 2000. – № 23. – Ст. 176.