On the organization of crime scene investigation during the investigation of serial sex murders

Автори: 
O. Lyubchynskiy

The article covers certain key issues of criminal process and criminalistics concerning the crime scene investigation during the investigation of serial sex murders. Besides, the author  supports an idea of a number of scientists that crime scene investigation is an urgent investigative action that is conducted with the aim to reveal and record information on the circumstances of crime and it should be processed efficiently, timely and competently so as not to lose evidences. Taking into account the specialties of each crime the author focuses on the organization of crime scene investigation during the investigation of serial sex murders.
 

1. Slyvka S. S. Mistse podiyi: filosofs’ko-pravovyy ohlyad [Crime scene: philosopho-legal aspect]. Vzayemodiya slidchykh i ekspertiv u protsesi borot’by zi zlochynnistyu: problemy ta shlyakhy podolannya: Materialy naukovo-praktychnoyi konferentsiyi [Cooperation of investigators and experts in the process of fight against crime: problems and ways of counteraction: Materials of scientific conference]. Lviv. 2003. P. 81-85. 2. Obraztsov V. A. Vыyavlenye y yzoblychenye prestupnyka [Identification and exposure of a criminal] Moscow, Yurist Publ. 1997. 336 p. 3. Bilenchuk P. D. Protsesual’ni ta kryminalistychni problemy doslidzhennya obvynuvachuvanoho (problemy kompleksnoho vyvchennya osoby obvynuvachuvanoho v stadiyi poperedn’oho slidstva): monohrafiya [Procedural and criminalistic issues of an accused examination: issues of complex examination of an accused at the pre-trial stage: monography] Kyiv, Atika Publ. 1999. 352 p. 4. Metodyka rassledovanyya seryynыkh ubyystv: metodycheskoe posobye [Methodology of serial crimes investigation: instructions] Moscow, 1998, 193 p. 5. Instruktsiya z orhanizatsiyi vzayemodiyi orhaniv dosudovoho rozsliduvannya z inshymy orhanamy ta pidrozdilamy vnutrishnikh sprav u poperedzhenni, vyyavlenni ta rozsliduvanni kryminal’nykh pravoporushen’: nakaz MVS Ukrayiny vid 14.08.2012 roku # 700 [Instruction on the cooperation between pre-trial investigative bodies and other bodies of internal affairs aimed to prevent crimes from 14.08.2012 # 700] Available at: http://document. ua/pro-organizaciyu-vzaemodiyi-organiv-dosudovogo-rozsliduvannj-doc119907. html. (accessed: 12.06.2016). 6. Tsentrov E. Osobennost’ osmotra mesta proysshestvyya po delamo seksual’nыkh prestuplenyyakh [Specialties of crime scene investigation in cases on sex murder] Zakonnost Publ. 1999. № 4. P.19. 7. Tertыshnyk V. M., Slyn’ko S. V. Teoryya dokazatel’stv: uchebnoe yzdanye [Theory of evidences] Kharkov, Arsis Publ. 1998. 256 p. 8. Kryminal’nyy protsesual’nyy kodeks Ukrayiny vid 13 kvitnya 2012 r [Code of criminal procedure of Ukraine from 13.04.2012] Available at: zakon. rada. gov. ua/go/4651г-17 (accessed: 04.05.2016).

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 536–541