The issue of regulatory and legal regulation of the activities of the President of Ukraine

Olena Kovalchuk "The issue of regulatory and legal regulation of the activities of the President of Ukraine".

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

Annotation. The article examines the issue of normative and legal regulation of the activities of the President of Ukraine, in particular, the definition of the powers of the President of Ukraine in the Constitution of Ukraine and the problems of normative and legal regulation of the implementation of the powers of the President of Ukraine at the legislative level.

It is proposed to adopt the Law of Ukraine "On the President of Ukraine", the provisions of which include the following issues: powers of the President of Ukraine, guarantees of his activities, features of the powers of the President of Ukraine in relations with the Verkhovna Rada of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine and other authorities and their officials, acts of the President of Ukraine , the term of office of the President of Ukraine, the termination of the powers of the President of Ukraine, security guarantees of the President of Ukraine and his family members, the material support of the President of Ukraine, the creation and functioning of advisory, advisory and other auxiliary bodies and services under the President of Ukraine, and others.

It is considered that a special place in the mentioned law should be defined for procedural issues of exercising the powers of the President of Ukraine, in order to avoid a double interpretation of the way of their implementation in the process of their implementation.

1. ZHukorska YA., Tarasyuk R. Konstitucijno-pravovij status Prezidenta Ukrayini // Aktualni problemi pravoznavstva, 2018. Vipusk 4 (16). P. 163–167. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.35774/app2018.04.163

2. Konstituciya Ukrayini: vid 28 chervnya 1996 p. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (data zvernennya: 31.08.2023). [in Ukrainian].

3. Zakon URSR «Pro Prezidenta Ukrayinskoyi RSR» vid 5 lipnya 1991 roku № 1295-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1295-12#Text (data zvernennya: 31.08.2023). [in Ukrainian].

4. Zakon Ukrayini «Pro deradyanizaciyu zakonodavstva Ukrayini» vid 21 kvitnya 2022 roku № 2215-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2215-20#Text (data zvernennya: 31.08.2023). [in Ukrainian].

5. Proekt Zakonu Ukrayini «Pro Prezidenta Ukrayini ta poryadok pripinennya jogo povnovazhen» vid 31 zhovtnya 2017 № 7248. URL:https://ips.ligazakon.net/document/JH5LC00A?an=237 (data zvernennya: 31.08.2023). [in Ukrainian].

6. Zakon Ukrayini «Pro Kabinet Ministriv Ukrayini» vid 27 lyutogo 2014 roku № 794-VII. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text (data zvernennya: 31.08.2023). [in Ukrainian].

7. Zakon Ukrayini «Pro Reglament Verhovnoyi Radi Ukrayini» vid 10 lyutogo 2010 roku № 1861-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#Text (data zvernennya: 31.08.2023). [in Ukrainian].

8. Zakon Ukrayini «Pro osoblivu proceduru usunennya Prezidenta Ukrayini z posta (impichment)» vid 10 veresnya 2019 roku № 39-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/39-20#Text (data zvernennya: 31.08.2023). [in Ukrainian].

9. Pogoryelova Z.O. Normotvorcha diyalnist Prezidenta Ukrayini yak pravova forma realizaciyi normotvorchih povnovazhen // Naukovij visnik Uzhgorodskogo Nacionalnogo Universitetu, 2022. Seriya PRAVO. Vipusk 73: chastina 1. P. 24–30. [in Ukrainian].

10. Proekt Zakonu Ukrayini «Pro pravotvorchu diyalnist» vid 25 chervnya 2021 roku № 5707. URL:https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72355. [in Ukrainian].

11. Doronin I. Kontrolni povnovazhennya Prezidenta Ukrayini u sferi nacionalnoyi bezpeki: problemi i perspektivi // Pidpriyemnictvo, gospodarstvo i pravo, 2019. № 2. P. 95–100. [in Ukrainian].

12. Melnik S.M. Povnovazhennya Prezidenta Ukrayini u sferi vijskovogo upravlinnnya // Vcheni zapiski TNU imeni V.I. Vernadskogo. Seriya: yuridichni nauki, 2019. Tom 30 (69). № 4. P. 141–145. [in Ukrainian].

13. Polyakova YU.O. Organi zabezpechennya diyalnosti Prezidenta Ukrayini ta yih misce v mehanizmi upravlinnya derzhavoyu // Forum prava, 2013. № 4. P. 311–316. [in Ukrainian].