Іnitial stage of investigation of tortures that is accomplished by the employees of the national police

2017;
: 454 - 460

M. Koval «Initial stage of investigation of tortures that is accomplished by the employees of the national police»
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

In this article investigated opinions of different scientists, in relation to the initial stage of investigation on the whole and the initial stage of investigation of tortures that is accomplished by the employees of the National police is considered.

1. Milevs'kyy O. O. Pochatkovyy etap dosudovoho rozsliduvannya zlochyniv, vchynyuvanykh u zoni Chornobyl's'koyi AES [The initial stage of the preliminary investigation of crimes exerted in the zone of the Chernobyl NPP] Mizhnarodnyyy urydychnyy visnyk: zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noho universytetu derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayinu. Vol. 1 (2) 2015. pp. 108–114. 
2. Tertyshnyk V. M. Kryminal'nyy protses Ukrayiny. Osoblyva chastyna: pidruchnyk. Akademichne vydannya [Criminal proceedings in Ukraine. Special Section: textbook. Academic edition] Kyiv, Alerta Publ., 2014. 440 p. 
3. Milevs'kyy O. P. Pochatkovyy etap dosudovoho provadzhennya u kryminal'nykh spravakh pro ukhylennya vid splatypodatkiv, zboriv (obov”yazkovykhplatezhiv): dys. nazdob. nauk. st.kand. yur. nauk: spets. 12.00.09 “Kryminal'nyy protses ta kryminalistyka; sudova ekspertyza; operatyvno-rozshukova diyal'nist'” [The initial stage of pre-trial proceedings in criminal cases of tax evasion, duties (mandatory payments)] Kyiv, Akad. upr. MVS Publ., 2010, 208 p. 
4. Ishchenko E. P. Algoritmizatsiya pervonachal'nogo etapa rassledovaniya prestuplenii: avtoref. dis. Na soiskanie nauchn. stepenikand. yurid. nauk: spets. 12.00.09 [Originally algorithmic stages of investigation of crimes] Moscow, 1990, 44 p. 
5. Lungu V.I. Pervonachal'nyi etap rassledovaniya prestuplenii: (protsessual'nyi i organizatsionny easpekty): avtoref. dis. na soiskanie nauchn. Stepeni kand. yurid. nauk: spets. 12.00.09 [The initial stage of investigation of crimes: (procedural and organizational aspects)] Kyiv, 1991, 25 p. 
6. Kolonyuk V.P. Rassledovanie chishchenii denezhnykh sredstv i tsennykh bumag v sberegatel'nykh bankakh, sovershennykh putem krazhi, grabezha, razboya: dis. ... kand. yurid. nauk: 12.00.09 [The investigation of theft of cash and securities in the savings banks committed by theft, robbery] Kyiv, 1991. 18 p. 
7. Sysoenko G. I. Voprosy optimizatsii rassledovaniya krazh gosudarstvennogo ili obshchestvennogo imushchestva s proniknoveniem v pomeshchenie ili inoe khranilishche: avtoref. avtoref. dis. na soiskanie nauchn. Stepeni kand. yurid. nauk: spets. 12.00.09 [Questions of the optimization of investigation of theft of state or public property with the penetration in the room or other storage] Kyiv, 1990. 20 p. 
8. Belkin R. S. Kurskriminalistiki: v 3 t. [Criminology course] Moscow, Yurist Publ., 1997. 408 p.
9. Belkin R. S. Vvedenie v metodiku otdel'nykh vidov prestuplenii. Kriminalistika [Introduction to the methodology of certain types of crimes. Criminalistics] Moscow, 1959, 510 p. 
10.Kuz'menko N. K. Periodizatsiya etapov v metodike rassledovaniya prestuplenii [The periodization of the stages in the procedure of investigation of crimes] Metodika rassledovaniya prestuplenii (obshchie polozheniya): Mater. nauch.-prakt. konf. [Methods of investigation of crimes (general provisions)] Moscow, 1976, Pp. 114 – 116. 
11. Kriminalistika: Uchebnik / pod. red. Yu. G. Korukhova., V. G. Kolomatskogo, [Criminal Law: Textbook] Moscow, Akademiya MVD SSSR Publ., 1984, 458 p. 
12.  Kryminal'nyy protsesual'nyy kodeks Ukrayiny. Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny u zv”yazku z pryynyattyam Kryminal'noho protsesual'noho kodeksu Ukrayiny : Zakon Ukrayiny chynne zakonodavstvo z 19 lystop. 2012 r. [The Criminal Procedure Code of Ukraine. On amendments to some legislative acts of Ukraine in connection with the adoption of the Criminal Procedure Code of Ukraine] Kyiv, PALYVODA A. V. Publ, 2012, 382 p. 
13. Pro zatverdzhennya Instruktsiyi pro poryadok vedennya yedynoho obliku v orhanakh i pidrozdilakh vnutrishnikh sprav Ukrayiny zayav i povidomlen' pro vchyneni kryminal'ni pravoporushennya ta inshi podiyi ta polozhen' pro komisiyi : Nakaz MVS Ukrayiny vid 19 lystop. 2012 r. No 1050 [On approval of the Instruction on the order of a single accounting bodies and departments of Interior of Ukraine statements and reports on committed criminal offenses and other events, and the provisions of the Commission] Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2095-12 
14. Churikova I. V. Pochatok dosudovohor ozsliduvannya u kryminal'nomu protsesi Ukrayiny [Beginning of thr pre-trial investigation in the criminal process Ukraine] Yurydychnyy chasopys natsional'noyi akademiyi vnutrishnikh sprav, 2013. Vol. 2. pp. 226–231.