Рrimacy kanonin natural law field and space

2017;
: 193 - 201

S. Slyvka «Primacy kanonin natural law field and space» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

This article investigates the primacy of the canon law in natural and legal field. The main focus is on the problem of finding spirituality which is explored in an article in anthropological, ethical and existential aspects.

1. Dokumenty Svyatoho I Velykoho Soboru Pravoslavnoyi Tserkvy (Crete, 2016.). [Documents Holy and Great Council of the Orthodox Church] / Pravoslavnyy tserkovnyy kalendar na 2017. – K.: Vydavnyche upravlinnya UPU KP., 2016 P.187-219 
2.Yevropeyskyy slovnyk filosofiyi: Leksykon neprykladnostey. [The European Dictionary of Philosophy] / Per. z fr. – T. 1. – Vyd. 2 nd, vypravl. – K .: DUH I LITERA, 2011. – 576 p. 
3. Kyung H. Tserkov [The Church]/ Per. s Nam. – M: Yzdatelstvo BBY, 212 – 677 p. 
4. Ortynskyy V. Peredmova do monohrafiyi "Slyvka S.S, Harasymiv T. Z, Romanova A. S., Chornobay O. L. Predmetna pershist u yurydychniy nautsi [monograph] / Stepan Stepanovych Slyvka, Taras Zenoviyovych Harasymiv, Alona Serhiyivna Romanova, Olena Leonidivna Chornobay. - Lviv: League-Press, 2015. – 360 p. 
5. Petrushenko V. Filosofskyy slovnyk: terminy, personaliyi, sententsiyi. [Philosophical Dictionary: timing, personalities, maxims]. – Lviv: Magnolia 2006, 2011. – 352 p. 
6. Rahner K. Forhrimlyer H. Korotkyy teolohichnyy slovnyk [The short theological dictionary]/ Pereklad z nim. Alexander Avramenko. Lviv. – 1996. - 664 p. 
7. Relihiyeznavchyy slovnyk [Religious Dictionary]/ Red. prof. A. Kolodnoho i B.Lobovyka. – Kyiv: Chtverta Hvylya, 1996. - 392 p. 
8. Slyvka S.S. Problemi fіlosofі prava: navch. posіb. [problems of legal philosophy] / S. S. Slyvka. – Vud. 2-n, pererobl. i dopov. – Harkiv: Pravo, 2015. – 192 p. 
9. Filosofskyy entsyklopedychnyy slovnyk [Encyclopedic Dictionary of Philosophy] / Pid red V.I. Shynkaruka. K. – Abris, 2002 – 744 p. 10. Fenomenolohiya relihiyi [Phenomenology of Religion] / Elektronnyy resurs. Rezhym dostupu: http://ua-referat.com/