Першість каноністики у природно-правовому полі та просторі

S. Slyvka «Primacy kanonin natural law field and space» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті досліджується першість каноністики у природно-правовому полі. Основну увагу зосереджено на проблемі пошуку духовності, які досліджені у статті в антропологічних, етичних й екзистенцйних аспектах.

1. Dokumenty Svyatoho I Velykoho Soboru Pravoslavnoyi Tserkvy (Crete, 2016.). [Documents Holy and Great Council of the Orthodox Church] / Pravoslavnyy tserkovnyy kalendar na 2017. – K.: Vydavnyche upravlinnya UPU KP., 2016 P.187-219 
2.Yevropeyskyy slovnyk filosofiyi: Leksykon neprykladnostey. [The European Dictionary of Philosophy] / Per. z fr. – T. 1. – Vyd. 2 nd, vypravl. – K .: DUH I LITERA, 2011. – 576 p. 
3. Kyung H. Tserkov [The Church]/ Per. s Nam. – M: Yzdatelstvo BBY, 212 – 677 p. 
4. Ortynskyy V. Peredmova do monohrafiyi "Slyvka S.S, Harasymiv T. Z, Romanova A. S., Chornobay O. L. Predmetna pershist u yurydychniy nautsi [monograph] / Stepan Stepanovych Slyvka, Taras Zenoviyovych Harasymiv, Alona Serhiyivna Romanova, Olena Leonidivna Chornobay. - Lviv: League-Press, 2015. – 360 p. 
5. Petrushenko V. Filosofskyy slovnyk: terminy, personaliyi, sententsiyi. [Philosophical Dictionary: timing, personalities, maxims]. – Lviv: Magnolia 2006, 2011. – 352 p. 
6. Rahner K. Forhrimlyer H. Korotkyy teolohichnyy slovnyk [The short theological dictionary]/ Pereklad z nim. Alexander Avramenko. Lviv. – 1996. - 664 p. 
7. Relihiyeznavchyy slovnyk [Religious Dictionary]/ Red. prof. A. Kolodnoho i B.Lobovyka. – Kyiv: Chtverta Hvylya, 1996. - 392 p. 
8. Slyvka S.S. Problemi fіlosofі prava: navch. posіb. [problems of legal philosophy] / S. S. Slyvka. – Vud. 2-n, pererobl. i dopov. – Harkiv: Pravo, 2015. – 192 p. 
9. Filosofskyy entsyklopedychnyy slovnyk [Encyclopedic Dictionary of Philosophy] / Pid red V.I. Shynkaruka. K. – Abris, 2002 – 744 p. 10. Fenomenolohiya relihiyi [Phenomenology of Religion] / Elektronnyy resurs. Rezhym dostupu: http://ua-referat.com/