Application of synergetic concepts in the study of migration in philosophic-legal context

2017;
: pp. 122-128

N. Pavliv-Samoyil «Application of synergetic concepts in the study of migration in philosophic-legal context»
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-865-14...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

This article deals with the explanation of the meaning of such notions as “synergetic effect” and “synergy” and the need for application of synergetic concepts in the study of migration. Determination of the need for a new complex of the methods and views on the system of migration: it has to be studied as an integral unity formed by the structural order of its component elements to achieve the synergetic effect. The article states, that the ideas of synergy deserve special attention when defining the system of migration.
 

1. Chernets'ka O. V. Sutnist' ta znachennya synerhetychnoho efektu v systemi upravlinnya na pidpryyemstvi [The essence and importance of the synergistic effect in the management of the company].
Elektronne naukove vydannya “Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky” Mykolayivs'kyy natsional'nyy universytet imeni V. O. Sukhomlyns'koho. 2014. Vol.
2. Available at: http://globalnational.in.ua/archive/2-2014/157.pdf. 2. Novyy slovnyk inshomovnykh sliv: blyz'ko 40 000 sl. i slovospoluchen' [A new dictionary of foreign words: about 40 000 ff. and phrases]. L. I. Shevchenko, O. I. Nika, O. I. Khomyak, A. A. Demyanyuk ; za red. L. I. Shevchenko. Kyiv : ARIY Publ, 2008. 672 p.
3. Soroka K. O. Sinergetichnii efekt v marketingovіi dіyal'nostі [Cooperate efekt in marketingovіy dіyalnostі]. Problemi rozvitku suchasnogo suspіl'stva: ekonomіka, sotsіologіya, fіlosofіya ; Forum
Dnіpropetrovs'koї derzhavnoї fіnansovoї akademії. 2010. Available at: http://dsfa.mybb3. net/viewtopic.php?t=973.
4. Pushkar M.S. Osnovy naukovykh doslidzhen' : konsp. Lektsiy [Basic scientific research: konsp. lectures]. Ternopil: Kart-blansh Publ, 2013. 116 p.
5. Shesternyak M. M. Synerhetychnyy efekt u spil'nomu budivnytstvi yak faktor ekonomichnoho zrostannya [Synergetic effect in the joint construction as a factor of economic growth]. Visnyk ZhDTU. 2013. No 3(65). pp. 68–74.
6. Shul'ga M. O Shchodo efektivnostі doslіdzhen' mіgratsії v Ukraїnі [Schodo efektivnostі doslіdzhen mіgratsії in Ukraїnі]. Sotsіal'no-ekonomіchnі ta etnokul'turnі naslіdki mіgratsії dlya Ukraїni : zb. materіalіv nauk.-prakt. konf. (Kiїv, 27 veresnya 2011 r.). uporyad. O. A. Malinovs'ka. Kyiv : NІSD Publ, 2011. pp. 291–296.
7. Gellner E. Usloviya svobody: grazhdanskoe obshchestvo i ego istoricheskie soperniki [Terms of liberty: civil society and its historical rivals]. Moscow: Ad. Marginem Publ, 1995. 222 p.
8. Popadynets' H. O. Pravosvidomist' i pravova kul'tura yak chynnyky stanovlennya hromadyans'koho suspil'stva [Legal awareness and legal culture as factors of civil society]. Visnyk Natsional'noho universytetu “L'vivs'ka politechnika”. Seriya: yurydychni nauky. 2016. No 850. pp. 422–428.
9. Dintsel'bakher P. Istoriya yevropeys'koyi mental'nosti [European mentality history]. Lviv : Litopys Publ, 2004. 224 p.
10. Harasymiv T. Z. Problema metodolohichnoyi demarkatsiyi prava [Problem methodological demarcation law]. T. Z. Harasymiv, B. I. Bazarnyk. Visnyk Natsional'noho universytetu “L'vivs'ka politekhnika”. Seriya: yurydychni nauky. 2016. No 850. pp. 146–151.