Concept and types of delinquent behavior human

2017;
: pp. 62-66

O. Barabash «Concept and types of delinquent behavior human» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-865-14...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article analyzes the concept and characteristics of delinquent behavior. Prescribed
classes of persons who are most prone to displays of delinquent behavior. Shows and
characterized the types of delinquent behavior
 

1. Doktorovich M. O. Delіnkventna povedіnka osobistostі: faktornij analіz [Delinquent behavior personality: factor analysis], Naukovij vіsnik mikolaїvskogo derzhavnogo unіversitetu іmenі V. O. Suxomlinskogo, 2010, No 4, pp. 65–68.
2. Chunosov M. O. Klasifіkacіya vidіv delіnkventnoї povedіnki yak teoretichna problema [Classification of delinquent behavior as a theoretical problem], Komp’yuterno-іntegrovanі texnologії: osvіta, nauka, virobnictvo, 2013, No 1, pp.158–161.
3. Dimitrov A. V. Osnovy penitenciarnoj psixologii [Fundamentals of penitentiary psychology]. Moskva, 2003, 176 p.
4. Mamulyan A. S. Anglo-russkij polnyj yuridicheskij slovar [English-Russian full legal dictionary]. Moskva, 1993, 400 p.
5. Kudryavcev V. N. Socialnye otkloneniya [Social deviations]. Moskva, 1989, 213 p.
6. Remshmidt X. Podrostkovyj i yunosheskij vozrast: problemy stanovleniya lichnosti [Adolescence and adolescence: the problems of becoming a person]. Moskva, 1994, 320 p.
7. Kudryavcev V. N. Kriminalnaya motivacіya [Criminal motivation]. Moskva, 1986, 303 p.
8. Bogomolova M. Y. Delіnkventna povedіnka pіdlіtkіv yak socіalno-pedagogіchna problema [Delinquent behavior of adolescents as a social and educational problem], Ped. nauki : zb. nauk. pr., 2011, No 59, pp. 357–362.
9. Baxur O. Psixologіchna xarakteristika pіdlіtkіv z delіnkventnoyu povedіnkoyu [Psychological characteristics of
adolescents with delinquent behavior], S. 220–226.
10. Shmelev A. G. Delinkventnoe povedenie [Delinquent behavior]. Moskva, pp. 383–401.
11. Zavrazhin S. A. Podrostkovaya delinkventnost: transkulturnaya perspektiva [Adolescent delinquency: A transcultural perspective], 1995, No 2.
12. Bodnar A. Y. Osoblivostі proyavіv delіnkventnoї povedіnki v zbrojnix silax Ukraїni [Features of delinquent behavior in the Armed Forces of Ukraine], 2011, pp. 35–39.