Joint operations of State fiscal service of Ukraine and intra-european organization of tax administrations (IOTA)

2017;
: 92 - 97

V. Babich «Joint operations of State Fiscal Serviceof Ukraine and intra-european organizationof tax administrations (ІОТА)» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15...

Authors:
1
University of the State fiscal service of Ukraine Department of Administrative Law and Process and Customs Safety

The article analyze joint operations of State fiscal service of Ukraine (STS of Ukraine) and Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA). The chief directions of the cooperation for the recent year are characterized, as well as the IOTA contribution to the STS of Ukraine.

1. Delegaciya DPA Ukrayiny` vzyala uchast` u 14-ij General`nij Asambleyi Vnutrishn`o-yevropejs`koyi organizaciyi podatkovy`x administracij (IOTA) [DPA delegation of Ukraine took part in the 14th General Assembly of Intra-European Organization of Tax Administrations (IOTA)]. Available at: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/54496.html. 
2. Delegaciya DFS viz`me uchast` u 20-j General`nij Asambleyi IOTA [DFS delegation will attend the 20th General Assembly of IOTA]. Available at: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/print-257249.html. 
3. Zvit pro vy`konannya Planu osnovny`x py`tan` ekonomichnoyi ta kontrol`noyi roboty` Derzhavnoyi podatkovoyi administraciyi Ukrayiny` na 2009 rik [Report on the basic plan on economic and control of the State Tax Administration of Ukraine for 2009]. Order of the State Tax Administration of Ukraine on February 11, 2009. Available at: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/55726.html. 
4. Informaciya shhodo spivrobitny`cztva Derzhavnoyi fiskal`noyi sluzhby` Ukrayiny` z mizhnarodny`my` organizaciyamy` [Information on the cooperation of the State Fiscal Service of Ukraine with international organizations]. Available at: http://sfs.gov.ua/ diyalnist-/mijnarodne-/informatsiya-schodo-spivrobitnitstva-mini/. 
5. IOTA – Vnutrishn`o-yevropejs`ka organizaciya podatkovy`x administracij (Intra-European organization of Tax Administrations) [IOTA – Intra-European Organization of Tax Administrations (Intra-European organization of Tax Administrations)]. Available at: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/mijnarodne-/iota/iota-info/. 
6. Oficijny`j sajt IOTA [Official site IOTA]. Availadle at: https://www.iota-tax.org/. 
7. Podatkovu administraciyu pry`jnyaly` do “vy`shhoyi ligy`” [Tax Administration received the "major league"]. Available at: http://www.unian.ua/world/5597-podatkovu-administratsiyu-priynyali-do-vi...
8. Predstavny`ky` DPAU vzyaly` uchast` u roboti 8 General`noyi Asambleyi IOTA [STA representatives attended the General Assembly of IOTA 8]. Available at: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/ article?art_id=7160354. 
9. Pro vnesennya zmin do pereliku central`ny`x organiv vy`konavchoyi vlady`, vidpovidal`ny`x za vy`konannya zobov’yazan`, shho vy`ply`vayut` iz chlenstva Ukrayiny` v mizhnarodny`x organizaciyax [On Amendments to the list of central authorities responsible for the obligations arising from Ukraine’s membership in international organizations]. Cabinet of Ministers of Ukraine on April 27, 2006. 
10. Pro dopovnennya punktu 5 pereliku central`ny`x organiv vy`konavchoyi vlady`, vidpovidal`ny`x za vy`konannya zobov’yazan`, shho vy`ply`vayut` iz chlenstva Ukrayiny` v mizhnarodny`x organizaciyax [On amending item 5 of the list of central executive authorities responsible for the obligations arising from Ukraine’s membership in international organizations]. Cabinet of Ministers of Ukraine on June 17, 2004. 
11. Pro poryadok uchasti central`ny`x organiv vy`konavchoyi vlady` u diyal`nosti mizhnarodny`x organizacij, chlenom yaky`x ye Ukrayina [On the manner in which the central authorities in the activities of international organizations of which Ukraine is]. Cabinet of Ministers of Ukraine on September 13, 2002. 12. Roman Nasirov: U my`nulomu roci my` znachno pidvy`shhy`ly` riven` spivpraci z nashy`my` inozemny`my` kolegamy` [Last year we significantly increased the level of cooperation with our foreign colleagues]. Available at: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/281405.html. 
13. Spivrobitny`cztvo Ukrayiny` z IOTA [Cooperation with Ukraine BCI]. Available at: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/mijnarodne-/iota/ua_iota_coooperation/.