Criminal subculture, how determination of crime in the institutions performance of penalties

2017;
: 223 - 229
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article deals with the concept criminal subculture in penitentiary institutions. The structure  of  the  criminal  subculture  of  convicted  prisoners  has  been  characterized.  The
 conditions that encourage convicts to maintain a criminal subculture are outlined. The basic socio-economic elements of the criminal subculture of sentenced persons to prison are determined. The dependence of the level and structure of penitentiary crime on the existing criminal subculture among the convicts is determined.

1.Kurganov  S.  I.  Kravchenko  A.  I.  Sotsiologiya  dlya  yuristov.  Ucheb.  posob.  dlya  vuzov.  [ Sociology for Lawyers]. Moskva. 2000. 57 p 
2. Mіzhnarodna polіtseyska entsiklopedіya. U 10 t. Vіdp. red.
E. І. Moіseev. Yu. І. Rimarenko. V. Ya. Tatsіy. Yu. S. Shemshuchenko. T. IV. Krimіnalno-pravovі, krimіnologіchnі ta krimіnalno-vikonavchі zasadi polіtseyskoi dіyalnostі. [International Police Encyclopedia]. Kyiv. Atіka Publ. 750 p. 
3. Anisimkov V. M. Kriminalnaya subkultura i ee neytralizatsiya v ispravitelnykh uchrezhdeniyakh Rossii. avtoref. dis. d-ra yurid. nauk. spets. 12.00.08. ugolovnoe pravo i kriminologiya. ugolovno-ispolnitelnoe pravo. [ Criminal subculture and its neutralization in Russian correctional institutions]. Saratov. Saratovskaya gosud. akademiya prava Publ. 1998. P. 44. 
4. Inshakov S. M. Kriminologiya. Uchebnik. S. M. Inshakov. [ Criminology]. Moskva. Yurisprudentsiya Publ. 2000. 131 p.
5.Podguretskiy A. Ocherk sotsiologii prava. [Essay on the Sociology of Law]. Moskva. Yurist Publ. 1974. 54 p. 
6. Khokhryakov G. V. Kriminologiya. Uchebnik. otv. red. [Criminology]. Moskva. Yurist Publ. 1999. 142 p. 
7. Matskevich I. M. Kriminalnaya subkultura.[ Criminal subculture]. Rossiyskoe pravo Publ. 2005. Available     at:     http://studopedia.org/10-166561.html     
8.     Kriminologiya.     Uchebnik     pod     red. A.I. Dolgovoy. [Criminology]. Moskva. Infra-M-Norma Publ. 1997. 610 p. 
9. Kurs krimіnologіi. Osobliva chastina. za red.  O.  M.  Dzhuzhi.[  Course  of  criminology].  Kyiv.  Yurіnkom  Іnter  Publ.  2004. 34 p. 
10. Matskevich I. M. Portrety znamenitykh prestupnikov. [ Portraits of famous criminals]. Moskva. Poligraf OPT Publ. 2005. pp. 15–16. 11. Pirozhkov V. F. Ispravitelno-trudovaya psikhologiya. Trudy Akademii MVD SSSR. [ Corrective Labor Psychology]. Moskva. 1974. pp. 248–251. 
12. Milyanenkov L. A. Po tu storonu zakona. Entsiklopediya prestupnogo mira. [On the other side of the law: the encyclopedia of the criminal the world].SPb Publ. 1992. pp. 49–50. 
13. Antonyan Yu. M., Borodin S. V. Prestupnoe povedenie i psikhicheskie anomalii. [Criminal behavior and mental anomalies] .Moskva. Spark Publ. 1998. 56 p. 
14. Vodolazhskiy B. F., Zakoni. B. F. Prestupnye gruppirovki. Ikh obychai. Traditsii. [Criminal groups. Their customs, traditions, laws]. Omsk. Proshloe i nastoyashchee Publ. 1979. pp. 27–61.
15. Pirozhkov V. F. Zakony prestupnogo mira molodezhi.. [The laws of the criminal world of youth]. Tver.  1994.  12  p.  
16.  Yuridichna  psikhologіya.  Pіdruchnik.  D.  O.  Aleksandrov.  V.  G.  Androsyuk.L.І. Kazmіrenko ta іn. Za zag. red. L. І. Kazmіrenko. E. M. Moіseeva. Vid. 2-ge. doopr. і dop. [Legal psychology]. Kyiv. KNT Publ. 2008. pp. 18.

L. Hula «Criminal subculture, how determination of crime in the institutions performance of penalties» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-884-16-2017/forensic-expert-subject-judicial-expert

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => Ejlmd49aEvgY5QTNfg7xkdm1xDw7TBuXWGKBVGnWp4M [:db_insert_placeholder_1] => Ejlmd49aEvgY5QTNfg7xkdm1xDw7TBuXWGKBVGnWp4M [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 34.239.173.144 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:13352;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-26 06:18:31.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679800710 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).