Кримінальна субкультура як детермінант злочинності в установах виконання покарання

L. Hula «Criminal subculture, how determination of crime in the institutions performance of penalties»
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-884-16...

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті розглянуто поняття кримінальної субкультури в установах виконання покарання. Охарактеризовано структуру кримінальної субкультури засуджених до позбав- лення волі. Окреслено умови, які спонукають засуджених до підтримання кримінальної субкультури. Визначено основні соціально-економічні елементи кримінальної субкультури засуджених до позбавлення волі. З’ясовано залежності рівня і структури пенітенціарної злочинності від наявної кримінальної субкультури серед засуджених.

1.Kurganov  S.  I.  Kravchenko  A.  I.  Sotsiologiya  dlya  yuristov.  Ucheb.  posob.  dlya  vuzov.  [ Sociology for Lawyers]. Moskva. 2000. 57 p 
2. Mіzhnarodna polіtseyska entsiklopedіya. U 10 t. Vіdp. red.
E. І. Moіseev. Yu. І. Rimarenko. V. Ya. Tatsіy. Yu. S. Shemshuchenko. T. IV. Krimіnalno-pravovі, krimіnologіchnі ta krimіnalno-vikonavchі zasadi polіtseyskoi dіyalnostі. [International Police Encyclopedia]. Kyiv. Atіka Publ. 750 p. 
3. Anisimkov V. M. Kriminalnaya subkultura i ee neytralizatsiya v ispravitelnykh uchrezhdeniyakh Rossii. avtoref. dis. d-ra yurid. nauk. spets. 12.00.08. ugolovnoe pravo i kriminologiya. ugolovno-ispolnitelnoe pravo. [ Criminal subculture and its neutralization in Russian correctional institutions]. Saratov. Saratovskaya gosud. akademiya prava Publ. 1998. P. 44. 
4. Inshakov S. M. Kriminologiya. Uchebnik. S. M. Inshakov. [ Criminology]. Moskva. Yurisprudentsiya Publ. 2000. 131 p.
5.Podguretskiy A. Ocherk sotsiologii prava. [Essay on the Sociology of Law]. Moskva. Yurist Publ. 1974. 54 p. 
6. Khokhryakov G. V. Kriminologiya. Uchebnik. otv. red. [Criminology]. Moskva. Yurist Publ. 1999. 142 p. 
7. Matskevich I. M. Kriminalnaya subkultura.[ Criminal subculture]. Rossiyskoe pravo Publ. 2005. Available     at:     http://studopedia.org/10-166561.html     
8.     Kriminologiya.     Uchebnik     pod     red. A.I. Dolgovoy. [Criminology]. Moskva. Infra-M-Norma Publ. 1997. 610 p. 
9. Kurs krimіnologіi. Osobliva chastina. za red.  O.  M.  Dzhuzhi.[  Course  of  criminology].  Kyiv.  Yurіnkom  Іnter  Publ.  2004. 34 p. 
10. Matskevich I. M. Portrety znamenitykh prestupnikov. [ Portraits of famous criminals]. Moskva. Poligraf OPT Publ. 2005. pp. 15–16. 11. Pirozhkov V. F. Ispravitelno-trudovaya psikhologiya. Trudy Akademii MVD SSSR. [ Corrective Labor Psychology]. Moskva. 1974. pp. 248–251. 
12. Milyanenkov L. A. Po tu storonu zakona. Entsiklopediya prestupnogo mira. [On the other side of the law: the encyclopedia of the criminal the world].SPb Publ. 1992. pp. 49–50. 
13. Antonyan Yu. M., Borodin S. V. Prestupnoe povedenie i psikhicheskie anomalii. [Criminal behavior and mental anomalies] .Moskva. Spark Publ. 1998. 56 p. 
14. Vodolazhskiy B. F., Zakoni. B. F. Prestupnye gruppirovki. Ikh obychai. Traditsii. [Criminal groups. Their customs, traditions, laws]. Omsk. Proshloe i nastoyashchee Publ. 1979. pp. 27–61.
15. Pirozhkov V. F. Zakony prestupnogo mira molodezhi.. [The laws of the criminal world of youth]. Tver.  1994.  12  p.  
16.  Yuridichna  psikhologіya.  Pіdruchnik.  D.  O.  Aleksandrov.  V.  G.  Androsyuk.L.І. Kazmіrenko ta іn. Za zag. red. L. І. Kazmіrenko. E. M. Moіseeva. Vid. 2-ge. doopr. і dop. [Legal psychology]. Kyiv. KNT Publ. 2008. pp. 18.