Prosecutor Vyshynskyi in defense of stalin’s totalitarian regime

2020;
: 27-32

Shulhan I.
"Prosecutor Vyshynskyi in defense of stalin’s totalitarian regime"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-226-20...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University Institute of Law, Psychology and Innovative Education

The article analyzes the theoretical and judicial-law enforcement activities of the Prosecutor of the Soviet Union A. Vyshinskyi, aimed at strengthening and protecting the Stalin’s totalitarian regime. In his theoretical works, Vyshynskyi criticizes the political and legal system of the capitalist countries, glorifying the genius leader Stalin. He takes an active part in the organization and preparation of many illegal actions of the Stalin’s regime, the organization of completely falsified materials in trials.

1. Inkvizitor[Inquisitor] StalinskiyprokurorVyshynskiy / Sost., obshch. red. O. Ye. Kutafina. M.: Respublika. 1992. 388 p. 2. VaksbergA. Opasnayazona [Danger zone]: Povesti, rasskazy. M.: Moskovskiyrabochiy. 1988. 368 p. 3. Radzinskiy E. Stalin [Stalin]. M.: Vagrius. 2007. 750p. 4. TorsinovV. A. AndreyYanuar’yevichVyshynskiy[Andrei Yanuarevich Vyshinsky (1883–1954)] (1883 - 1954 rr.): gosudarstvennyydeyatel’ Ipravoved. Zakonodatel’stvo. 2017. № 8.4.1. P. 87 - 94. 5. Vyshynskiy A. Sud I karatel’naya politika sovetskoy vlasti [Court and punitive policy of the Soviet government ]. L.: Priboy. 1925. 84 p. 6. Stalin I. Voprosy leninizma.[ Questions of Leninism. ] 11-e izd. M.: 1947Gospolitizdat. 1945. 611 p. 7. Vyshynskiy A. Ya. Teoriya sudebnykh dokazatel’stv v sovetskom prave[Theory of forensic evidence in Soviet law] / akad. A. Ya. Vyshynskiy. M.: Yurid. Izd-vo NKYu SSSR. 1941. 219 p. 8. Materialy fevral’sko-martovskogo plenuma TSK VKP(b) 1937 goda [Materials fevralsko-martovskoho Plenum of the CPSU (B) 1937 year.]. URL: http://istmat.info/node/30241.9. Politychnyi teror i teroryzm v Ukrayini XIX-XX st.: istorychni narysy [Political terror and terrorism in Ukraine in the XIX-XX centuries .: historical essays]/ Vidp. red. V. A. Smoliy. Avt. Kol.: D. V. Arkhiiereys’kyi, O. G. Bazhan, T. B. Bykova ta in. K.: Naukova dumka. 2002. 949 p. 10. Mamut L. S. Soveshchaniye pravovedov: god 1938 [Meeting of jurists: the year 1938.]. Gosudarstvo i pravo. 1989. № 4. P. 125 - 133. 11. Vyshynskyi A. Sudebnyye rechi [Court speeches.]. Delo trotskistsko-zinov’yevskogo terroristicheskogo tsentra.URL: http://istmat.info/node/31280. 12. Skovoroda G. Piznay v sobi lyudynu [Get to know a person ]/ per. M. Kashuba; per. poezii V/ Voytovych. Lviv: Svit. 1995. 528 p. 13. Kul’chytskyi S. Yak vynyk i kudy podivsya “Moral’nyi kodeks budivnyka komunizmu”[ How did Kulchytsky C. and Where is the “Moral Code of the Builder of Communism.” Week-ua]. Tyzhden’-ua. URL: https://tyzhden.ua/History/238597.