maj 18 - 19, 2023


VIII Polsko-Ukraińskie Forum Naukowe «Nowy ład w Europie i Unii Europejskiej: przesłanki – kierunki – priorytety»

Forum-ua-pl-8

Lwów, Ukraina

Data: 18-19 maja 2023 r.
Miejsce: Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska (Lwów, Ukraina).
Forma prowadzenia: online
Języki konferencji: polski, ukraiński, angielski

SZANOWNI PAŃSTWO!

Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Polsko-Ukraińskie Forum Naukowym, które odbędzie się we Lwowie w dniach 18-19 maja 2023 r. w ramach projektu „Inicjatywa UE Partnerstwo Wschodnie: szanse dla Ukrainy” „EaP – Initiative” przy wsparciu UE Erasmus+ / Jean Monnet.

Organizatorami wydarzenia są Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Lwowskiej (Ukraina) oraz Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Polska). To naukowe wydarzenie jest kontynuacją wcześniejszych przedsięwzięć, dzięki czemu stało się skuteczną platformą do budowania polsko-ukraińskich relacji w przestrzeni edukacyjnej i naukowej, aktywności organizacji pozarządowych, w tym mniejszości ukraińskiej w Polsce i polskiej w Ukrainie, oraz działalności organów władz państwowych i samorządowych na różnych szczeblach. Tegoroczne Forum ma na celu podjęcie aktualnych kwestii dotyczących kształtowania nowego ładu w Europie i Unii Europejskiej na tle pełnoskalowej agresji rosyjskiej, omówienie strategicznych kierunków współpracy europejskiej w zakresie polityki, demokracji oraz praw człowieka, gospodarki, bezpieczeństwa, środowiska i klimatu, kultury, edukacji, nauki itp., oraz wypracowanie skutecznych mechanizmów współpracy, które przyczynią się do realizacji dążeń Ukrainy w procesie integracji europejskiej – jako kandydata na członka Unii Europejskiej.

Niestety, ze względu na prowadzoną przez Rosję pełnoskalową wojnę w Ukrainie, VIII Polsko-Ukraińskie Forum Naukowe odbędzie się w trybie on-line. Organizatorzy pragną zapewnić, pomimo działań wojennych, bezpieczną współpracę naukową badaczy z Ukrainy i Polski, jak również innych państw. Do udziału w Forum zapraszamy naukowców, przedstawicieli organów władz państwowych i samorządowych, jak również studentów, którzy w swojej działalności naukowej, dydaktycznej lub zawodowej zajmują się problematyką stosunków polsko-ukraińskich, wielowymiarową integracją europejską oraz rozwojem systemów bezpieczeństwa.

FORUM ODBĘDZIE
się w ramach projektu ERASMUS+ J.MONNET MODULE
„Inicjatywa Partnerstwa Wschodniego UE: Szanse dla Ukrainy”
№ 619891-EPP-1-2020-UA-EPPJMO-MODULE