Тематичні напрямки роботи конференції

 • Організація та моніторинг якості освітнього процесу і підготовки фахівців
 • Особливості і проблеми підготовки та перепідготовки фахівців
 • Модернізація системи управління ЗВО та забезпечення якості освітніх послуг: досвід й інновації
 • Взаємодія у системі «вища освіта – ринок праці»
 • Забезпечення доступності та неперервності освіти впродовж життя (life-long learning)
 • Ступенева система підготовки фахівців та проблеми інтеграції національних систем у світовий простір
 • Розроблення, впровадження та поліпшення систем управління (відповідно до вимог стандартів ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 тощо): теорія, практика, проблеми
 • Інструменти прозорості Європейського простору вищої освіти у забезпеченні її якості
 • Інформатизація та комп’ютеризація управління якістю в освіті та промисловості
 • Сучасні підходи в оцінюванні й забезпеченні якості продукції, послуг та персоналу
 • Стандартизація, оцінювання відповідності та акредитація в освіті й промисловості
 • Проблеми вдосконалення національної системи технічного регулювання
 • Метрологія та метрологічне забезпечення в промисловості
 • Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції
 • Безпека продукції (процесів, послуг) для життя, здоров’я та майна громадян, охорона довкілля та безпека народногосподарських об’єктів
 • Поліпшення техніко-економічних показників виробництва, систем збирання, опрацювання й ефективного використання техніко-економічної інформації, створення нормативної бази ресурсозберігальних технологій та інші напрямки в галузі освіти і промисловості.

За поданими матеріалами будуть сформовані робочі секції конференції.