ARCHITECTURAL AND PLANNING PRINCIPLES OF THE RENAISSANCE “IDEAL CITY”, REALIZED DURING THE LOCATION AND FORMING OF THE ZHOVKVA IN 16 AND 17 CENTURES

SA.
2019;
: 68-96
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Department of Architecture and Conservation

Zhovkva belongs to one of the insufficiently studied, but highly important urban-planning formations in the Halychyna region (Western Ukraine). The town is located 23 km north-west of Lviv. Zhovkva is the modern title of the town. In the historical documents, it is named Zholkiev (or Żółkiew, pol.) - this was also the name the family town of Żółkiewski in the Lublin region. Next to the official name, Ukrainian casual “Zhovkva” was also used, which was established as a modern name.

Scientific and academic works which have appeared in the recent years state that Zhovkva is an example of late Renaissance urbanism and was built in late 16th century according to a project based on the concept of “ideal city” (yaremych H.; Bevz M.).  In accordance with historical sources, this city was founded by Stanisław Żółkiewski (Zholkevski) in 1594 on the territory which was part of the village Vynnyky. Wysocki’s family owned the village at that time. Foundation of the city took place on the eastern bank of the Svynia River, near the old castle of the Wysockis.

In 1995, according to the decree of the Government of Ukraine, the historical part of the town received the status of the State Historical and Architectural Conservation Area. The Conservation Area is still functioning, managing the restoration works in the castle and in the central part of the town.

Zhovkva was one of the earliest realizations of the concept of "ideal town" on Ukrainian lands. There are not many Ukrainian cities that have preserved the Renaissance structure to this day. A part of the specialists include Sharhorod in Vinnytsia region which was founded in 1580 by the Chancellor of the royal court Zamojski with the participation of architect Bernardo Morando to such objects.

The town of Zhovkva belongs to the late Renaissance foundations of private residential towns in the territory of the Polish state at the end of the16thcentury. The urban-spatial structure of the town was designed according to the scheme of the Renaissance “ideal town”. In case of Zhovkva, the spatial structure of the town consisted of two conjugated parts: the castle and the fortified inner town. The combination of these two parts, when the central square of the town is combined with the main facade of the castle complex – was rare.

Zhovkva is one of the towns where the author is known – the Italian architect Paolo de Ducato Clamensi (known in Lviv under the name "Pavlo Shchaslyvyi", “the Happy Paul”), a member of Lviv craft masonry gild, who at the time was in service of hetman Stanislav Zholkevski. In 1601-1612 he was appointed by the owner of the town for the position of head of the town court. The construction of the castle and the town became an ambitious project and a life-long affair for the architect.

 The materials of the analysis allow us to state the hypothesis, that the architect planning the town used theoretical treatises in its architecture. We believe that he implemented one of the schemes of an „ideal town”, which was described in "Four Books on Architecture" by Pietro Cataneo (published in Venice in 1567). Thus, Zhovkva is one of the only Europian towns built on the base of the Cataneo’s theoretical model.

 1. Aftanazе, R., 1990. Materialy do dziejow rezydencji. T.VIIa.Warszawa: Polska academia nauk.
 2. Barącz, S. 1852. Pamiątki miasta Żỏłkwi. - Lwỏw: Drukiem Piotra Pillera.
 3. Barącz, S. 1877. Pamiątki miasta Żỏłkwi. Drugie wydanie. Lwỏw: drukarnia "Gas. Narod.", s.12-63;
 4. Bevz, M., 2003. Shovkva and Brody - "ideal towns" of Late Renaissance Period. The ukrainian interpretation of the conceptual idea from Pietro Cattaneo's treatise. Fondazione Romualdo Del Bianco News from Florence. 5. Florence, p.21-22.
 5. Bielowski, A. 1852. Pisma St. Żỏłkiewskiego. Lwow.
 6. Bogdanowski, J. 1996. Architektura obronna w krajobrazie Polski: Od Biskupina do Westerplatte. Warszawa. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Broniewski, T. 1980. Historia architektury dla wszystkich. Wroclaw, Warszawa, Krakow, Gdansk "Ossolineum", 1980. S.326.
 8. Cataneo, P. 1567. L' Architettura. Venetia.
 9. Confurius, G., 1990. Sabbioneta. "Klar und lichtvoll wie eine regel". Planstadte der Neuzeit. Vom 16. bis 18. Jahrhundert. - Eine Ausstellung des Landes Baden-Wurttemberg veranstaltet vom Badischen Landesmuseum Karlsruhe: s.111-131;
 10. Guerquin, B. 1984. Zamki w Polsce. Warszawa: Arkady.
 11. Karin Stober, von Holger Schumacher und Sabine Winter., 1990, 140 Planstadtanlagen in Europa. Klar und lichtvoll wie eine regel. Planstadte der Neuzeit. Vom 16. bis 18. Jahrhundert. - Eine Ausstellung des Landes Baden-Wurttemberg veranstaltet vom Badischen Landesmuseum Karlsruhe, s.339-363;
 12. Krawcow, S. 1992. O ukladzie przestrzennym miasta Brody w XVI-XVII w. Kwartalnik architektury i urbanistyki. T.XXXVII, Zesz. 1. Warszawa: PWN, s.3-4;
 13. Książek, M. 1994. Materialy pomocnicze do studiỏw w zakresie historii urbanistyki. Krakow: Politechnika Krakowska.
 14. Książek, M. 1998. Zagadnienia genezy rozplanowania i typologii miast prywatnych XVI i XVII wieku w Poludniowej Malopolsce. Krakỏw: Politechnika Krakowska, s.159-162;
 15. Kuśnierz K., 1892. Zabytkowe wartosci naczelne mista historycznego dawnej Galicji na przykladzie Brzezan, Brodow, Żỏłkwi oraz Stanislawowa. W: A. Czolowski, red. Dawne zamki i twierdze na Rusi Halickiej. Lwow: nakl. autora.
 16. Kuśnierz, K. 1984. Sieniawa. Założenie rezydencjonalne Sieniawskich. Rozwỏj przestrzenny w XVII oraz XVIII wieku. Rzeszỏw.
 17. Mieg, F. von, 1779-1782. Karte des Koenigreiches Galizien und Lodomerien. Kriegsarchiv in Wien, Nr. B. IX a.
 18. Motak, M. 2016. Uwagi o rozplanowaniu przestrzennym Żỏłkwi i Stanislawowa - magnackich zalozen miejsko-rezydencjonalnych okresu Renesansu. W: J Naronowicz-Naronski. Budownictwo wojenne. Oswiȩcim: Wyd-wo NapoleonV.
 19. Niedzwiecki, M. 1908. Z przeszlosci Żỏłkwi. Lwow: Nakladem autora z drukarni "Polonia".
 20. Osiṅski, M. 1933. Zamek w Żółkwi. Lwów: Nakladem tow. Opieki nad zabytkami sztuki I kultury we Lwowies.
 21. Petrus J.T. 1994. Materialy do dziejow sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej: Cz. 1. T.2. Koscioly i klasztory Żỏłkwi. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury.
 22. POLONA, 2018. Schloss u. Pfarrkirche in Żółkiew am Ende des XVIII. Jahrhunderts (Ansicht vom Süden). [online] Available: <https://polona.pl/item/schloss-u-pfarrkirche-in-zolkiew-am-ende-des-xvii... [Date of treatment 01. 09. 2018]
 23. Sosnowski, O, 1935.O planach osiedli sprzezonych w Polsce. Biuletyn Historii Sztuki i Kultury, t. IV, nr. 2, s.69-78;
 24. Tazbira, J., red., 1977. Polska XVII wieku. Paṅstwo, społeczeṅstwo, kultura. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 25. Wikimedia Commons, 2018. Servizio fotografico (Sabbioneta, 1965). [online] Available: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paolo_Monti_Servizio_fotografico_(Sabbioneta,_1965)_-_BEIC_6328988.jpg> [Date of treatment 01. 09. 2018].
 26. Wikipedia: L'enciclopedia libera, 2018. Corso Garibaldi. [online] Available: <https://it.wikipedia.org/wiki/Guastalla#/media/File:Guastalla_corso_Gari... [Date of treatment 01.09.2018]
 27. Wikipedia: Wolna Encyklopedia, 2018. Stanisław Żółkiewski.
 28. World Heritage Centre, 2018. Mantua and Sabbioneta. [online] Available: <https://whc.unesco.org/en/list/1287sabbioneta> [Date of treatment 01.09.2018]
 29. Zarebska, T. 1971. Teoria urbanistyki wloskiej XV i XVI wieku. Warszawa.
 30. Zarebska, T., 1993. Funkcje i formy placow miejskich w Polsce XVI-XVIII w. Кwartalnik Historii Kultury Materialnej, 2, s.208;
 31. Zubrzycki, J.S. 1901. Żółkiew. Studyum architektoniczne. Krakow, dukarnia uniwersytetu Jagellonskiego.
 32. Atlas of Ukrainian Historical Cities, 2016. Т. 3: Zhovkva. Scientific editor Myron Kapral. Lviv.
 33. Bevz M.V., Okonchenko O. M. and Okonchenko I.V.., 2002. Research house "towers" on the Basilian street in Zhovkva. Architecture: The Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic", №439 Lviv, s.128-133.
 34. Bevz M.V., Okonchenko O. M. and Okonchenko I.V., 2004. Development of the system of fortifications in the city of Zhovkva in the XVI-XVIII w. Notes NTSH. Lviv.
 35. Bevz M. And Prysiazchnyj К., 1997. Investigation of bricks in the city of Zhovkva. Bulletin of the Ukrzakhidproektrestavrachia, 8, Lviv, s. 21-32.
 36. Bevz M., 1997. Architectural-spatial layout of the city of Zhovkva in the context of European urbanism. Zhovkva Galician Gate, №4 (28). Lviv: Center of Europe, s.6-7.
 37. Bevz M., 1998. Zhovkva - Renaissance "perfect" city. Ukrainian realization of the conceptual idea of the treatise by Pietro Cataneo. Historical, artistic, architectural heritage of Zhovkva. Problems of protection, restoration, use. Zhovkva-Lviv, s.36-43;
 38. Bevz M., 2000. Magdeburg Law and Urban Formation of a Private City Residence (for example, Zhovkva). Ukrainian Academy of Arts. Research and methodological works. № 7. Kiev, s.68-75.
 39. Bevz M., 2007. Historical city as an object of conservation and regeneration. Problems of the theory and history of architecture of Ukraine. Collection of scientific works № 7. Odessa: Astroprint, s.105-119.
 40. Bevz M., Okonchenko O. and Okonchenko I., 2003. Graphic reconstruction of the city of Zhovkva as of the XVII-XVIII centuries. Plan and Scheme. Lviv: "Center of Europe", s.1-2.
 41. Bevz M., Okonchenko O. and Okonchenko I., 2005. Development of the system of urban fortifications of Zhovkva in the XVI-XVIII centuries. Notes of the Shevchenko Scientific Society. Works of the Commission of Architecture and Urban Development. T. SSHLIX. Lviv: NTSH., s.327-351.
 42. Bunin, A. and Savarenskaya, T. 1979. The history of urban art, V.1. Moscow: Stroiizdat s.242-250;
 43. Great V., Golyak V., Kovalchuk M., Lytvyn M. and Naumenko К. 1994. Zhovkva: Historical sketch. V. 1. Zhovkva-Lviv-Baltimore: Institute of Ukrainian Studies named after. I. Krypiakevich NAS of Ukraine. Zemlyanka association "Zhovkivschina".
 44. Wikipedia Free Encyclopedia, 2018. Volya-Vysotskaya. [online] Available: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Воля-Висоцька> [Date of treatment 01.09.2018]
 45. Vujitsk, V. 1989. Historical and Architectural Reserve in the city of Lviv. Lviv: Kamenyar, s.5-20;
 46. Grachotti, S., 1996. Ukrainian culture of the ХVІІ century. and Europe. In: NAS of Ukraine, Giorgio Chini Foundation, Mishanych, O., ed., Ukraine, XVII century. Between the west and east of Europe. Materials of the 1 st Ukrainian-Italian Symposium September 13-16, 1994 Kyiv-Venice, s.1 - 27;
 47. Kalika, Ya. F. and Yaremich G. R. 1990. Nesterov: Guide. Lviv: "Kamenyar".
 48. Klymenyuk, T., Konsulova N., Bevz M., and Kovalchuk, Kh. 2009. Design schedule. Lviv: NLPP, s. 35-70.
 49. Kovalchik Y, 1998. The glory of the Radziwill family in the castle in Zhovkva. Historical, artistic, architectural heritage of Zhovkva. Problems of protection, restoration, use. Collection of materials of the Ukrainian-Polish scientific and practical seminar. Zhovkva; Lviv, s. 106-113.
 50. Kravtsov, S., 1993a. Town-planning story of Brody and Guillaume Levasser de Boplan. Ukraine in the past, № IV Kyiv-Lviv: 1993. s. 31-39;
 51. Kravtsov S., 1993b. Traces of the French School in the fortifications of Ukraine of the ХVІІ century. Fortification of Ukraine. Materials of the international conference. Kamenets-Podilsky, s.24;
 52. Krypyakevich, I. 1930. From the Past Zhovkva. Zhovkva: Prosvita.
 53. LDIA Ukraine in Lviv. Fr. №186, op.№5, sp.№234 (1854) Cadastral map of Zhovkva. - 4 Arch., I part, ark 2.
 54. LDIA Ukraine in Lviv. Fr. №146, оp.№88, sp.№1139(1841рік) Bruleon - the plan of Zhovkva.
 55. Martyniuk, A., 1997. Results of architectural and archaeological exploration of the quarter on the sq. Vicheva. Galician Gate, 4/28. Lviv: "Center of Europe", s. 13-14.
 56. Matsyuk, O., 1997. Castles and Fortresses of Western Ukraine. Lviv: Center of Europe s.51-60.
 57. Nakopalo V., 1997. Was this an old Zhovkva City Hall? Galician Gate. Zhovkva, April 4, s.9.
 58. Ovsiychuk, VA 1985. Ukrainian art of the second half of the XVI-first half of the XVII century. Kyiv: Scientific thought.
 59. Pyhurko, U., Krivosheyeva, D. and Churilik Ya., 1996. Zhovkva. To the history of the origins of the settlement and development of the city. Herald. Ukrzakhidproektrestavratsya, 5. Lviv, s.16-23.
 60. Svarnyk, I., 1983. Ukraine as an alien. Ulrich von Werdum. Diary of a trip I made in the years 1670, 1671, 1672 ... through the kingdom of Poland . October, 9 (467), s.84-100.
 61. Sozansky, I. 1911. From the past of Brody. Cause to the history of the city. Lviv: NTSH.
 62. Tregubova, T., 1979. Study and preservation of the historical centers of small cities of Ukraine. In: Yezhov, V.I. et al., ed., Problems of Modern Architecture and the Historical Heritage of Ukraine: KievNIITI Collection, Kiev: KievZNIIEP, s.72-79.
 63. Tregubova, T., 1995. Ancient city of Shargorod. Theory and history of architecture. Kyiv: NDITIAM, s.57-71.
 64. Ukraine Incognita, 2015. Terrible of ancient Glynsky. [online] Available: <http://ukrainaincognita.com/lvivska-oblast/zhovkivskyi-raion/glynsk-glyn... [Date of treatment 01. 09. 2018]
 65. Cherkes, B.S. and Bevz M.V., ed., 1992. Urban-architectural problems of the cities of Galicia. Lviv-Krakow: NU "Lviv Polytechnic", s. 19 - 20.
 66. Chornovos, V., 1993. Urban conceptions of the ideal city of the Renaissance and their realization on the western Ukrainian lands. Scientific notebooks of the Department of Restoration and Reconstruction of Architectural Complexes, 1. Lviv: State. University "Lviv Polytechnic", s.110-114;
 67. Yaremich, G., 1997. Zhovkva Historical City-Reserve. Galician Gate, 4/28. Lviv: "Center of Europe", s.5.