Провідні тенденції західноукраїнського малярства останньої третини ХІХ століття

SA.
2015;
: сс. 221 – 227
Authors: 

Бобош, Я. М.

Львівська національна академія мистецтв, кафедра академічного рисунку

В статті йдеться про культурні процеси, які визначили характер тенденцій у малярстві Галичини останньої третини XІX століття, а також визрівання і остаточне утвердження в українському живописі основних жанрів – побутового, портретного, пейзажного, історичного та зародження інших жанрів: батального, анімалістичного, натюрморту.

1. Касіян В. І. Живопис на Західних землях України / В. Касіян та ін. // Історія українського мистецтва в 6-ти т. – К. : Вид-во Київська книжкова фабрика “Жовтень”, 1970. – 4 т., 2 кн. 2. – С. 195 – 229, іл. 2. Щербаківський Д. Український портрет ХVІІ – ХХ століття. Каталог виставки / Д. Щербаківський, Ф. Ернст. – К., 1925. 3. Федорук О. Джерела культурних взаємин. Україна в творчості польських художників другої половини ХІХ- початку ХХ ст. / О. Федорук. – К. : Мистецтво, 1976. – 128 с.: іл. 4. Нагірний В. Товариство для розвою руської штуки // Діло.–Львів, 1898. – Ч.218. 5. Качурак К. Артистична виставка Товариства для розвою руської штуки у Львові в 1900 році // Діло. – Львів, 1900. – ч. 251. 6. Рубан В. В. Український портретний живопис другої половини ХІХ – початку ХХ століть / В. В. Рубан . – К. : Наукова думка, 1986. – 224 с.: іл.; 7. Жаборюк А.А. Український живопис останньої третини ХІХ- початку ХХ століття / А. А. Жаборюк. – Київ-Одеса : Лебідь, 1990. – 312 с.: іл. 8. Нановський Я. Корнило Миколайович Устиянович / Я. Й. Нановський. – К. : Мистецтво, 1963. – С. 63. 9. Нановський Я. Й. Юліан Панкевич. нарис про життя та творчість / Я. Й. Нановський. – К. : Мистецтво, 1986. – 80 с.: іл. 10. Ткаченко М. Теофіл Копистинський. [український живописець-реаліст 1844-1916] / Михайло Ткаченко. – К. : Мистецтво, 1972. – 87 с. з іл..; 4 л. іл. 11. Труш І. Чи можлива у нас штука / І. Труш // Будучність. – 1899. – № 7. – С. 10–41. 12. Голубець М. До рідного грунту // Історія української культури. – Львів, 1937. – 846 c. 13. Історія Львова в документах і матеріалах. – К. : 1986. – С. 108. 14. Герій О. Українське церковне мистецтво 1880–1920. Західний регіон / О. Герій, А. Туркевич-Клімашевський, І. Кодлубай, О. Нога. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2012. – Т.1. – 392 с.:іл. 15. Коваленко О. М. 3 icтopії художніх об'єднань України / О. М. Коваленко // Український історичний журнал. – К.: 1972. – № 1. – С. 82–87. 16. Gazeta Lwowska. – Lwow, 1870– 1880 r.r. – Nowynu. 17. Шиш Н. А. Культурно-національне питання на Україні у XIX ст. / Н. А. Шиш // Укр. істор. жур. – 1991. – № 3. 18. Митці України. Енциклопедичний довідник. – К. : “Українська енциклопедія” ім. М. П. Бажана. – 1992. – 846 с. 19. Рубан В. В. Портрет у творчості українських живописців / В. В. Рубан. – К. : Мистецтво, 1979. – 265 с. 20. Жаборюк А. А. Український живопис останньої третини ХІХ – початку ХХ століття / А. А. Жаборюк. – Київ-Одеса : Лебідь, 1990. – 312 с. 21. Культурне Відродження в Україні. – Львів : Астериск, 1993. – 248 с. 22. Культурне Відродження в Україні. – Львів : Астериск, 1993. – 248 с. 23. Літературно-науковий вісник // Перша руська вистава штуки, за ред..І. Труша. 1998 р.