Диференційний метод оцінювання якості продукції за параметрами імітансу

Автори: 
Походило Є.В., Остапчак С.Є.

Запропоновано варіанти реалізації диференційного методу оцінювання якості за параметрами імітансу об’єктів кваліметрії

1Лабузов А.Е., Ламеко А.Л., Сурду М.Н. Прецизионные измерители импеданса (RLC-метры: Состояние рынка и тенденции развития. // www.promix. com.ua /public /RLC.pdf. 2.Измерители иммитанса. //www.pribory.com/products/radio-metering/RLC-indicators. 3.priboryspb.ru/categories/Izm_RLC. 4.И.Ф.Шишкин. Основы метрологии, стандартизации и контроля качества:учебное пособие.-М:-Изд-во стандартов, 1987.-С 320. 5.Івах Р.М. Ємнісні первинні перетворювачі діелектричної проникності сипких матеріалів. Автореф. канд. дис. 2008. 6. Агамалов Ю.Р., Бобылев Д.А., Кнеллер В.Ю. Виртуальные измерители-анализаторы параметров импеданса. Датчики и системы. №5, 2004. 7.Кнеллер В.Ю., Боровских Л.П. Определение параметров многоэлементных двухполюсников. – М.:Энергоатомиздат, 1986.-144 с. 8. Походило Є.В. Розвиток теорії та принципів побудови засобів вимірювання імітансу об’єктів кваліметрії: Автореф. дис… д-ра техн. наук: 05.11.05 / Національний ун-т “Львівська політехніка”. Львів, 2004. - 40с.