Керування антенною системою з механізмом наведення паралельної структури типу «Hexapod»

Автори: 
Паламар М.I., Пастернак Ю.В.

Розглядається принцип, алгоритм керування антенною системою з механізмом наведення на основі паралельної кінематичної структури «Hexapod» в якості опорно-поворотного пристрою. Проаналізовано переваги і недоліки такого поворотного пристрою, створена модель та запропоновано алгоритм керування наведенням антени.

1.    Белянский П.В., Сергеев Б.Г. Управление наземными антеннами и радиотелескопами. – М.: Сов. Радио, 1980. – 280 с.
2.    Паламар, М.I. Розробка і моделювання нових антенних станцій прийому інформації ДЗЗ [Текст] / Паламар М.І, Умзар Ю.А., Пастернак Ю.В. // Матерiали другої Всеукраїнської конференції «Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки GEO-UA 2010 .– Київ: 14-17 червня 2010 .– с.108-109.
3.    Паламар М.І. Керування слідкуючими антенами із невизначеними динамічними параметрами для супроводу низькоорбітальних космічних апаратів. Автоматика, вимірювання та керування. Вісник ДУ “Львівська політехніка”. - 2006. - № 401. - с.32-38.
4.    http://www.terraengine.com/Dgroundstation.cfm