Розроблення класифікації електромагнітних екранів будівель і приміщень

Автори: 
Погребенник В.Д., Пігур Н.В.

Розглянуто методи електромагнітного екранування будівель та приміщень з метою захисту інформації. Виявлено основні види електромагнітних випромінювань, які впливають на інформацію. Запропоновано класифікацію форми та матеріалів екранів для захисту приміщень.

1. Хорошко В.А., Чекатков А.А. Методы и средства защиты информации. – К., 2003. – 504 с. 2. Чернушенко А.М., Петров Б.В., Малорацкий Л.Г. и др.; Под ред. Чернушенко А.М. Конструирование экранов и СВЧ-устройств: Учебник для вузов. – М.: Радио и связь,1990. –352с. 3. Козловський В.В., Софиенко И.И. Экранирующие свойства современных материалов // Вісник ДУІКТ, 7(3), 2009. – С. 233–245. 4. Пігур Н.В. Методи електромагнітного екранування приміщень // Матеріали ІУ Міжнародної конференції  молодих вчених Національного університету «Львівська політехніка» CSE-2010 «Computer science & Engineering 2010». – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2010. – С. 358-359. 5 http://alfapol.ru/elektromagnitnoe_ekranirovanie/, 2010. Электромагнитное экранирование. [Електронний ресурс].6.Винников В.В. Основы проектирования РЭС. Электромагнитная совместимость и конструирование экранов: Учебное пособие. – СПб.: изд. СЗТУ, 2006. – 164 с.