Дослідження ефективності застосування нейронної мережі в системі керування нелінійними динамічними об'єктами

Автори: 
Паламар М.I., Стрембіцький М.О., Пастернак Ю.В.

В роботі приведено структуру модифікованої рекурентної нейронної мережі Елмана. Змодельовано нейронну мережу в середовищі MATLAB. Проведено порівняння роботи нейронної мережі з ПІД-контролером в контурі керування антенної системи.

1. Лукас В.А. Теория автоматического управления. М.: Недра, 1990. 416с.
2. Попов В.Л. Теория линейных систем регулирования и управления. М.: Наука, 1989. 304с.
3. Zell A. Simulation neuronaler Netze. – Miinchen: R. Oldenburg Verlag, 2000
4. Hagan M.T., Demuth H.B., Beale M.H. Neural Network design. Boston, MA: PWS Publishing, 1996.
5. Elman J.L. Finding structure in time // Cognitive Science. 1990. Vol. 14. P. 179-211