Дослідження спектрального складу гармонічних сигналів у засобах прямого цифрового синтезу

Автори: 
Хома Ю.В.

В роботі обґрунтовано доцільність застосування засобів прямого цифрового синтезу в частотних аналізаторах імпедансу. Наведено структуру та описано принцип роботи цифрового синтезатора гармонічних сигналів. Проаналізовано причини виникнення паразитних гармонік та їх дестабілізуючий вплив на точність аналізаторів імпедансу.

1.    Макаренко В. Синтезаторы частоты прямого цифрового синтеза // Электронные компоненты и системы. – 2004. - № 1. – с. 3-7.
2.    Ридико Л. DDS: прямой цифровой синтез частоты // Компоненты и технологии. 2001. — № 7. — с. 50–54. http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/01_07/stat_50.htm.
3.    Eva Murphy, Colm Slattery Direct Digital Synthesis (DDS) Controls Waveform in Test, Measurement, and Communications. http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/ 39-08/ dds_apps.pdf.
4.    A Technical Tutorial on Digital Signal Synthesis. Analog Devises 1999 - http://www.analog.com/static/imported-files/tutorials/450968421DDS_Tutor....
5.    Low Power AD9833/9834 DDS Applicatons Guide. – Analog Devices, 2003.
6.    AD 5934, 250 KSPS, 12 Bit Impedance Converter Network Analyzer. Preliminary Data Sheet – http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/AD5934.pdf.
7.    Б. Стадник, Ю. Хома, Дослідження ефективності віконного згладжування для покращення точності частотного аналізатора імпедансу // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2012, № 73, с. 3-11.
8.    Stadnyk B., Khoma Y., Improving the Accuracy of the Single Chip Impedance Analyzer for Sensor Applications // Sensors and Transducers, vol.150, N.3 March 2013 p.27-31.
9.    Хома Ю. Перспективи застосування прямого цифрового синтезу в частотних аналізаторах імпедансу // Вісник НУ «Львівська політехніка». – 2010, № 665. – с. 27-33.