Використання тестування на проникнення в комп’ютерні мережі та системи для підняття їх рівня захищеності

Автори: 
Піскозуб А.З.

В даній статті обговорюються питання використання тестування на проникнення як методу підняття рівня захищеності комп’ютерних мереж та систем. Також наведений аналіз методики тестування на проникнення збірки BackTrack, що складається з 10 етапів. 

1. Піскозуб А.З. Використання вільного програмного забезпечення для підвищення рівня захищеності комп’ютерних мереж та систем // Матеріали другої міжнародної 
науково-практичної конференції FOSS Lviv 2012,. – Львів, 2012.- с.86-90.
  2. ISO/IEC 27001:2005, Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements 3. Shakeel Ali, Tedi Heriyanto. BackTrack 4: Assuring Security by Penetration Testing. Master the art of penetration testing with BackTrack// Packt Publishing Ltd.- Birmingham, 2011. 373 pp.   4. Kali Linux. //  http://www.kali.org/