Впровадження cals-технологій в системи управління якістю на підприємствах агропромислового комплексу

Автори: 
Гонсьор Оксана

В статті розглянуто питання впровадження CALS-технологій в системи управління якістю на підприємствах агропромислового комплексу. Здійснено аналіз нормативного забезпечення у цій сфері.  Виділено переваги, які підприємство отримає від впровадження цієї системи.

1. CALS-технології (Електронний ресурс) // Вільна енциклопедія Вікіпедія. Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/CALS
2. Методи і засоби концепції TQM (Електронний ресурс) // Електронна бібліотека підручників та українських рефераті. Режим доступу до журналу: http://www.info-library.com.ua/books-text-9794.html
3. А.Г. Лютов Компьютерная система управления качеством на основе CALS-технологий для автоматизированных производств / Лютов А.Г., Чугунова О.И. // Вестник УГАТУ «Автоматизация и управление технологическими процесами», Т. 15, № 5, 2011. – С. 27-35.
4. В.В. Ступницький  Ефективність впроваджених CALS-технологій на машинобудівних підприємствах України (Електронний ресурс) / Ступницький В.В. // Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка" , 2009. С. 80-89. Режим доступу:  http://ena.lp.edu.ua:8080/
5. Информационно-вычислительные системы в машиностроении CALS-технологии / Ю.М.Соломенцев, В.Г.Митрофанов, В.В.Павлов, Л.В.Рыбаков - М.: Наука, 2003, 292 с.
6. Система управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2008, IDT) ДСТУ ISO 9001:2009. – [чинний від 2009-06-22]. К.: Держспоживстандарт України, 2009. – 34 с. – (Національний стандарт України).
7. Современное информационное обеспечение систем менеджмента качества. Публикация на сайте. (Электронный ресурс). Режим доступа: http://bigc/ru/consulting_projects/qm/sio_smk.php