Organizing Committee

Organizing committee

Nataliia Lotoshynska, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Mariia Rashkevych, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Lesia Mochurad, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Olena Pavliuk, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Dmytro Danylyuk, Danylo Halytsky Lviv State Medical University, Ukraine

Khrystyna Zub, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Kateryna Melnykova, Lviv emergency hospital, Ukraine

Myroslav Havryliuk, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Kyrylo Yemets, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Yaroslav Hnatiuk, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Olha Chala, Kharkiv National University of Radio Electronics, Kharkiv, Ukraine