Program Committee

Program Committee Chairs

Ivan Izonin, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Addisson Salazar, Polytechnic University of Valencia, Spain

 

Program Committee Members

Felix Albu, Valahia University of Targoviste, Romania

Winfried Auzinger, Vienna University of Technology, Austria

Sergii Babichev, Jan Evangelista Purkinje University in Usti nad Labem, Chech Republic

Oleh Berezsky, West Ukrainian National University, Ukraine

Oleg V. Bisikalo​, Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Yevgeniy Bodyanskiy, Kharkiv National University of Radio Electronics, Ukraine

Olga Cherednichenko, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Ukraine

Valentyna Chopyak, Danylo Halytsky Lviv State Medical University, Ukraine

Dmytro Chumachenko, National Aerospace University - "KhAI", Ukraine

Stephane Chretien, University Lyon 2, France

Ivanna Dronyuk, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Thierry Edoh, University of Bonn, Technical University of Münich, Germany

Ahmed A. Elngar, Beni-Suef University, Egypt 

Solomiia Fedushko, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Michal Greguš,  Comenius University in Bratislava, Slovakia

Alberto Gonzalez, Polytechnic University of Valencia, Spain

Anna Havrylyuk, Danylo Halytsky Lviv State Medical University, Ukraine

Tetiana Hovorushchenko, Khmelnytskyi National University, Ukraine

Nina Christine Hubig, Clemson University, Charleston, USA

Iurii Krak, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Viacheslav V. Kovtun, Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Kęstutis Kapočius, Kaunas University of Technology, Lithuania

Natalia Kryvinska,  Comenius University in Bratislava, Slovakia

Rakesh Kumar, Shri Mata Vaishno Devi University, India

Hakan Kutucu, Karabuk University, Turkey

Volodymyr Lytvynenko, Kherson National Technical University, Ukraine

Nataliia Melnykova, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Roman Moskalenko, Sumy State University, Ukraine

Sergii Pavlov, Vinnitsia National Technical University, Ukraine

Dmytro Peleshko, GeoComply, Ukraine-Canada

Abdel-Badeeh M. Salem, Ain Shams University, Egypt

Nataliia Shakhovska, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Yuriy Syerov, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Christine Strauss, University of Vienna, Austria

Grazyna Suchacka, Opole University, Poland

Sergey Subbotin, National University "Zaporizhzhia Polytechnic", Ukraine

Roman Tkachenko, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Oleksii K. Tyshchenko, University of Ostrava, Czech Republic

Serpil Üstebay, Istanbul Medeniyet University, Turkey

Luis Vergara, Polytechnic University of Valencia, Spain

Olena Vynokurova, GeoComply, Ukraine-Canada