Національний університет “Львівська Політехніка”, кафедра органічної хімії

Authors: 

Тарас Р.С., Нагорняк М.І., Ільчук В.О., Самарик В.Я., Воронов С.А.

The cross linked polyesters based on glutamic acid, glycerol and oxyethylene and oxypropylene alcohols were received. It was shown that those polyesters are able to form stabilized dispersion with microsized particles. Отримано перехресно зшиті поліестери на основі глутамінової кислоти, гліцерину та спиртів оксиетиленового та оксипропіленового ряду. Показано що такі поліестери здатні формувати стабільну дисперсію з частинками мікронного розміру

1. Синтез псевдополі(амінокислот) складної архітектури для одержання дисперсних систем доставки ліків / Н.В. Пузько, С.М. Варваренко, В.Я. Самарик, І.Т. Тарнавчик Н.Г. Носова,               І.А. Дронь, Р.С. Тарас, С.А. Воронов // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2012. – № 726. – С. 400–404. 2. Поліестери         N-стеарил глутамінової кислоти та діолів для створення самостабілізованих дисперсних систе / С.М. Варваренко, Н.Г. Носова, Р.С. Тарас, В.Б. Вострес, В.Я. Самарик, С.А. Воронов // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2013. – № 761. – С. 392–397. 3. Synthesis and colloidal properties of polyesters based on glutamic acids and glycols of different nature / Sergiy Varvarenko, Ihor Tarnavchyk, Andriy Voronov, Nataliia Fihurka, Iryna Dron, Nataliia Nosova, Roman Taras, Volodymyr Samaryk, Stanislav Voronov // Chemistry and Chemical Technology. – 2013. – Vol.7, N.2. – P.164–168.