Утилізація спиртових відходів

Автори: 
Кожушко М. І., Лудин А. М., Реутський В. В.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра технології органічних продуктів

This paper deals with possible methods of processing and use of alcohol and fusel oil fraction - waste chemical and fermentation industries.
В даній статті розглядаються можливі методи переробки та використання спиртової фракції і сивушної олії – відходів хімічних та бродильних виробництв .
 

1. А.М. Лудин Синтез простих ефірів з відходів спиртового виробництва [Текст] / А.М. Лудин, В.В. Реутсъкий //Вісник Нац. ун-ту “Лъвiвсъкa політехніка”. Хім1я, технологія речовин i їх застосування. - 2002. – Т. 461. - 184-186 с. 2. Кожушко М.І.,Лудин А.М.,. Вплив спиртової фракції на якість дизельних палив в// Вiсник  НУ “ЛП”. Хiмiя, технологiя речовин i їх застосування-2012.-№726.-С.180-184. 3. Кожушко М.І.,Лудин А.М.,. Дизельне паливо. Підвищення якості //Науково-виробничий журнал «Хімічна промисловість України»-2011.-№6.-С.23-26. 4. Белянин Б. В., Эрих В.Н. Технический анализ нефтепродуктов и газа.- Изд.»Химия». Ленинград 1975.- С.66-169.

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => aGFTT-VVNoCZId7Yd_P85pn9awl_QGRpXhsIPZeH_44 [:db_insert_placeholder_1] => aGFTT-VVNoCZId7Yd_P85pn9awl_QGRpXhsIPZeH_44 [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 34.239.173.144 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:4068;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-26 06:17:32.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679800652 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).