Культивування горицвіту весняного (adonis vernalis) в умовах in vitro

Received: April 03, 2017
Accepted: April 03, 2017
Автори: 
А. О. Герштун, Р. О. Петріна

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

Наведено результати введення Adonis vernalis в культуру in vitro. Підібрано
оптимальні умови для проростання насіння, одержання калусу та індукції
калусоутворення. Підібрано спосіб стерилізації насіння з найкращим відсотком
ефективності стерилізації. Використано три варіанти живильних середовищ з різним
вмістом фітогормонів ІОК, НОК та кінетику для культивування горицвіту весняного, а
також підібрано найкраще за найвищим відсотком життєзданих експлантів. Article shows results of the introduction of Adonis vernalis to the in vitro culture. The
optimal conditions are found for seed germination, reception and induction of callusogenesis.
Method of sterilization of seeds with the best percentage efficiency of sterilization was chosen.
Were used three variants of culture media with different content of phytohormones IAA, NOC
and kinetycs for Adonis spring cultivation and the best for the highest percentage viable
explants was chosen.

1. Бутенко Р. Г. Культура ізольованих тканин та фізіологія морфогенезу рослин. – М.: Наука,
1964. – 272 с. 2. Воллосович А. Г. Культура ізольованих тканин і клітин рослин. – М.: Наука, 1970. –
С. 234–235. 3. БутенкоР. Г. Біологія культивованих клітин та біотехнологія рослин. – М.: Наука,
1991. – 280 с. 4. Бутенко Р. Г. Культура клітин рослин i біотехнологія. – М.: Наука, 1986. – 286 с.
5. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха. – К., 2009. 6. Лікарські рослини:
енциклопедичний довідник / Відповідальний редактор А. М. Гродзінський. – К.: Видавництво
“Українська енциклопедія” імені М. П. Бажана, Український виробничо-комерційний центр
“Олімп”, 1992. – 544 с. ISBN 5-88500-055-7. 8. http://fitoterapiya.org.ua/osnovni-pitannia/zagalnividomosti/
vitamini.html. 9. http://www.npblog.com.ua/index.php/botanika/efirni-oliyi.html 10. http://www.
pharmencyclopedia. com.ua/article/408/flavonoidi