Нестаціонарна дифузія газу в пористих середовищах із зосередженими джерелами

2009;
: pp. 195 - 199
Authors: 

*С. Гладун, Я. П’янило, М. Притула

*ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України»,

Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України

Досліджено математичну модель дифузії газу в пористих середовищах циліндрич- ної форми із зосередженим джерелом в центрі. На основі вивчення поведінки розв’язків такої моделі та впливу на нього різного роду неузгодженостей знайдені умови мінімізації відхилення розв’язку від його реального значення.

In work the mathematical model of diffusion of gas in porous environments of the cylindrical form with the concentrated source in the centre is investigated. On the basis of studying of behaviour of decisions of such model, and influence on it of any nonagreements, conditions of minimisation of a deviation of the decision from its real value are found.

  1. Тетерев И.Г., Шешуков Н.Л., Нанивский Е. М. Управление процессами добычи газа. — М.: Недра, 1981. — 248 с.
  2. Лапук Б. Б. Теоретические основы разработки месторождений природних газов. — Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2002. — 296 с. 
  3. П’янило Я.Д., Притула М. Г. Дослідження впливу параметрів пласту та привибійної області свердловини на роз- рахунок дебіту свердловини // Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології. — 2002. —№ 392. — С. 45–49.
  4. Притула М.Г., П’янило Я.Д., Савула С. В. Розрахунок дебіту свердловини з врахуванням глибини спуску ліфтової труби // Нафтова і газова промисловість. — 2002. — № 3. — С. 25–28.