Градуювання розпізнавальної складності зображень тестових об’єктів уваги за допомогою перетворення Фур’є

2010;
: pp. 29 - 40
Authors: 

Г. Дмитрів, *Р. Камінський

Львівський коледж ДУІКТ,
*ПВНЗ Буковинський університет, кафедра комп’ютерних систем і технологій

Наведено технологію побудови шкали розпізнавальної складності зображень об’єктів уваги, які локалізують на зображеннях-тестах. Технологія ґрунтується на перетвореннях Фур’є, є експериментально підтверджена і може використовуватися для тестового контролю систем розпізнавання візуальної інформації.

The article presents the technology of the scale construction of complexity recognization images of target objects that on Localizing Image-tests. This technology is based on Fourier transform, is experimentally verified and can be used to test control systems of recognition of visual information.

 1. Зінченко Т. П. Опознание и кодирование. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1981. — 183 с. 
 2. Грановская Р.М., Березная И.Я., Григорьева А. Н. Восприятие и признаки формы. — М.: Наука, 1981. — 208 с.
 3. Magnusson D. Wprovadzenie do teorii testov. — PWP, Warszawa, 1981. — 436 s.
 4. Вифанский Ю.К., Зорина А. А. Тесті для характеристики систем передачи и воспроизведения изображений // Оптико-механическая промышленность, 1992. — № 2. — С. 21–26.
 5.  Прэтт У. Цифровая обработ- ка изображений. — М.: Мир, 1982. — Кн. 1. — 312 с. 
 6. Меркульев А.В., Чихман В.Н., Шелепин Ю. Е. Исследование кратковременной памяти человека методами цифровой обработки изображений // Оптический журнал. — 2001. — № 5. — Т. 68.– С. 36–42.
 7. Бондарко В.М., Голузина А.Г., Данилова М.В., Чихман В.Н., Шелепин Ю. Е. Оценка сложности зрительных изображений // Сенсорные системы. — 2003. — том 17. — № 2. — С. 83–90.
 8. Камінський Р. М. Властивості та характеристики малорозмірних об’єктів у тестових зображеннях систем розпізпізнавання та обробки зорових образів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»«Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології». — 2003. — № 496. — С. 153–162.
 9. Хованов Н. В. Математические основы теории шкал измерения качества. — Л.: Изд-во Ленингр. Ун-та, 1982. — 188 с. 
 10. Логвиненко А. Д. Измерения в психологии: Математические основы. — М.: Изд-во МГУ, 1993. — 480 с. 
 11. Суппес П., Зинес Дж. Основы теории измерений. Психологические измерения. — М.: Мир, 1967. — С. 9–110. 12. Клевцова А. А. Шкалы измерения. — Інтернет-публікація, http://www.statanalyse.org/articles/15-shkaly.