Моделювання локальних гідродинамічних потоків в озерних екосистемах

2010;
: pp. 204 - 210
Authors: 

В. Юзевич, П. Сопрунюк, Н. Луців*

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України
* Львівський інститут економіки і туризму, кафедра товарознавства і експертизи товарів

Запропоновано рекомендації щодо моделювання гідродинамічних потоків в озерних екосистемах з урахуванням відновлювальних процесів.

The recommendation for the modelling of hydrodynamic streams in lacustrine ecological systems taking into account restoration processes are offered.

  1. Лаврик В.И. Математическое моделирование в гидроэкологических исследованиях / В.И. Лаврик, Н.А. Никифорович. – К.: Фитосоциоцентр, 1998. – 288 с.
  2. Пененко В.В. Некоторые аспекты решения взаимосвязанных задач экологии и климата / В.В. Пененко, Е.А. Цветова // ПМТФ. –2000. – Т. 41, № 5. – С. 161–170.
  3. Луців Н., Юзевич В. Елементи математичного моделювання гідробіологічних характеристик водних екосистем / Н. Луців, В. Юзевич // Комп’ютерні науки та інформаційні технології // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів, 2009. – № 650. – С. 134–140.
  4. Горстко А. Б. Математическое моделирование в гидроэкологических исследованиях / А.Б. Горстко, Г.А. Угольницкий. – Ростов-на- Дону: Изд-во Ростовского университета, 1990. – 112 с.
  5. Сопрунюк П.М., Юзевич В.М., Луців Н.В. Математична модель забруднень озера неконсервативними речовинами // Відбір і обробка інформації. – 2008. – Вип. № 29 (105). – C. 67–72.
  6. Юзевич В., Гук О., Сопрунюк П. Моделювання адгезійних зв’язків у твердих тілах з використанням методу розкладу за малим параметром // Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – Львів, 2003. – № 481. – С. 58–66.