Про одне застосування алгоритму RSA для шифрування і дешифрування зображень з чітко виділеними контурами

2010;
: pp. 41 - 44
Authors: 

Ю. Рашкевич, А. Ковальчук, Д. Пелешко

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

Запропоновано модифікацію алгоритму шифрування зображень з використанням алгоритму шифрування RSA як найстійкішого до несанкціонованого дешифрування сигналів, стосовно зображень, які дають змогу строго виділяти контури.

A modification of encryption algorithm using image encryption algorithm RSA, the most resistant to unauthorized decoding of signals in relation to images that highlight the contours allow strictly.

  1. Шнайер Б. Прикладная криптография. — М.: Триумф, 2003. — 815 с.
  2. Яне Б. Цифровая обработка изображений. — М.: Техносфера, 2007. — 583 с. 3. Рашкевич Ю.М., Пелешко Д. Д., Ковальчук А.М., Пелешко М.
  3. Модифікація алгоритму RSA для деяких класів зображень // Технічні вісті 2008/1(27), 2(28). — С. 59–62.
  4. Rashkevych Y., Kovalchuk A., Peleshko D., Kupchak M. Stream Modification of RSA Algorithm For Image Coding with precize contour extraction. Proceedings of the X-th International Conference CADSM 2009. 24-28 February 2009, Lviv-Polyana, Ukraine. — P. 469–473.