Синтез багатопозиційних багатократних кодів на основі числових в’язанок

2010;
: pp. 286 - 289
Authors: 

О.Я. Різник, Д.С. Балицька

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

Розглянуто перетворення інформації на основі багатопозиційних багатократних кодів для кодування інформації. Розроблена методика побудови кодових комбінацій чисел на основі теорії числових в’язанок, що уможливлює подання кодових комбінацій чисел у вигляді багатопозиційного багатократного коду.

In the article transformations of information are examined on the basis of noise codes for realization of code of information. The worked out methods of construction of code combinations of numbers are on the basis of theory of numerical bundles, which enables presentation of code combinations of numbers as a noise code.

  1. Різник В.В. Синтез оптимальних комбінаторних систем. – Львів, 1989.
  2. Різник В.В., Різник О.Я., Кісь Я.П., Дурняк Б.В., Парубчак В.О. Використання монолітних кодів в інформаційних технологіях. МНТК ISDMIT’2006. – Євпаторія, 2006. – Т. 2. – С. 39–42.
  3. Різник О.Я., Балич Б.І. Використання числових лінійок-в’язанок для кодування інформації // Вісн Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2006. – Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 62–64.