Формальний опис процесу контролю задоволення та порушення обмежень в інтелектуальних системах

2011;
: pp. 189 - 199
Authors: 

Р. Вовк, В. Процюк, В. Шекета

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем

Досліджено процес функціонування інтелектуальної навчальної системи засобами формальних методів теорії інформаційно-пошукових задач на основі обмежень. Побудовано множини, системи та ієрархії обмежень для статичних та динамічних навчальних проблем з виділеними станами, для яких описано можливі помилки рішень як результат порушення накладених обмежень з повідомленнями зворотного зв’язку.

The exploration of the functioning process for intelligible tutoring system by the means of constraints satisfaction problem formal methods is done. The sets, systems and hierarchies of constraints for static and dynamic learning problems with selected states is introduced with descriptions of possible solution errors, that are arising by violation of imposed constraints complemented with relevant feedback messages is proposed.

  1. Tsang E. Foundations of Constraint Satisfaction. – London and San Diego: Academic Press .– 1993. – 421p.
  2. Barták R., Dechter R. Constraint Processing. – Morgan Kaufmann Publisher. – 2003. – 210p.
  3. Ohlsson S. Constraint-based student modeling // In: Greer J.E., McCalla G. (Eds): Student modeling: the key to individualized knowledge-based instruction. – 1994. – Р.167–189.
  4. Ohlsson S., Mitrovic A. Constraint-Based Knowledge Representation for Individualized Instruction. – University of Illinois at Chicago. – 1998. – 22 p.
  5. Mitrovic, A. Experiences in Implementing Constraint-Based Modeling in SQL-Tutor. – Proceedings of ITS'98. – P. 414–423.
  6. Вовк Р.Б., Шекета В.І. Формалізація сумарної моделі студента в інтелектуальній тьюторній системі на основі обмежень // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки – 2009., том 2., – C. 242 – 248.
  7. Вовк Р.Б. Модель навчальної системи на основі підходу задоволення обмежень// Системний аналіз та інформаційні технології: Матеріали XI Міжнародної науково-технічної конференції (26-30 травня 2009р., Київ). – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – C. 276.
  8. Вовк Р.Б., Криль Л.Р., Королик В.М. Дослідження структури зворотного зв’язку тьюторної системи на основі обмежень // Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке: Материалы XIII Международного молодежного форума (30 марта – 1 апреля 2009 г., Харьков). – Х.: ХНУРЭ., 2009. – ч.2 – C. 167.