Метод опрацювання фрикативних звуків для діагностики захворювань органів голосового апарату на ранніх стадіях

2011;
: pp. 376 - 381
Authors: 

Я.Драґан, В. Дозорський, М. Хвостівський, І. Дедів

Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя, кафедра біотехнічних систем

Розроблено метод опрацювання фрикативних звуків на базі математичної моделі у вигляді періодично корельованого випадкового процесу, який дає змогу оцінити стан органів голосового апарату людини на ранніх стадіях їх захворювання. Встановлено, що отримані спектральні компоненти є характеристиками інформативних ознак фрикативного звуку і відповідають функціональному стану голосового апарату.

The method of working of fricative sounds is developed on the base of mathematical model as the periodically correlated random process which enables to estimate being of vocal organs of man in the early stages of their disease. It is set that spectral components are got are descriptions of informing signs of fricative sound and show the functional state of vocal organs.

  1. Пальчун В.Т. Оториноларингология: руководство для врачей / В.Т. Пальчун, А.И. Крюков. – М. : Медицина, 2001. – 616 с.
  2. Джафек Брюс. Секреты оториноларингологии: пер. с англ. / Б. Джафек, Е. Старк; [под ред. Новикова Н. И., Овчинникова А. Ю.]. – М. ; СПб: БИОНОМ: Невский диалект, 2001. – 624 с.
  3. Бабияк В.И. Клиническая оториноларингология: руководство для врачей / В.И. Бабияк, Я.А. Накатис.– СПб. : Гиппократ, 2005. – 800 с.
  4. Оториноларингологія / [авт. кол. Заболотний Д.І., Мітін Ю.В., Брагомирецький В.Д., Базаров В.Г., Безшапочний С.Б.]. – К.: Здоров’я, 1999. – 368 с.
  5. Фант Гунер. Акустическая теория речеобразования: пер. с англ. / Гунер Фант; [под ред. Григорьева В. С.]. – М. : Наука, 1964. – 284 с.
  6. Фланаган Джеймс. Анализ,