Про один алгоритм шифрування-дешифрування зображень з використанням порозрядних операцій

2011;
: pp. 389 - 394
Authors: 

А. Ковальчук, Д. Пелешко, А. Шкодин, О. Троян

Національний університерт «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

Побудовано стійкий алгоритм шифрування та дешифрування зображень, який задовольняє вимоги: забезпечення широкого діапазону ключа, забезпечення захисту від основних методів криптоаналізу, виключення можливості візуального розпізнавання деталей зображення.

An algorithm is resistant encryption and decryption of images that satisfy the requirements of: providing a wide range of key protection of the basic methods of cryptanalysis, removing the possibility of visual recognition of image details.

  1. Шнайер Б. Прикладная криптография. – М.: Триумф, 2003. – 815 с.
  2. Яне Б. Цифровая обработка изображений. – М.: Техносфера, 2007. – 583 с.
  3. Рашкевич Ю.М., Пелешко Д.Д., Ковальчук А.М., Пелешко М.З. Модифікація алгоритму RSA для деяких класів зображень // Технічні вісті 2008/1(27), 2(28). – С. 59–62.
  4. Rashkevych Y., Kovalchuk A., Peleshko D., Kupchak M. Stream Modification of RSA Algorithm For Image Coding with precize contour extraction. Proceedings of the X-th International Conference CADSM, 2009. 24–28 February 2009, Lviv–Polyana, Ukraine. – P. 469–473.