Система автоматизації медичних експериментів

2011;
: pp. 113 -120
Authors: 

О. Березький1, І. Цмоць2

1Тернопільський національний економічний університет,
2Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

Проаналізовано і запропоновано нову структуру системи автоматизації медичних експериментів, розроблено алгоритми пошуку зображень за взірцем, наведено результати експериментальних досліджень цитологічних зображень пухлинних клітин людини.

The newstructure of the medical experiments automation system is offered and analyzed in this article. The algorithms of pattern-matching image search are developed. The results of experimentalresearches cytological images of tumour human cells are represented.

  1. Егорова О. В. Компьютерная микроскопия / О. В. Егорова, Е. И. Клыкова, В. Г. Пантелеев– М.: Техносфера, 2005. – 300 с.
  2. Егорова О. В. С микроскопом на «ты». Шаг в ХХІ век. Световые микроскопы для биологии и медицины / О. В. Егорова. – М.: Издательство «Репроцентр М», 2006.– 416 с.: ил.
  3. Березький О.М. Інформаційно-аналітична система дослідження та діагностування пухлинних клітин на основі аналізу їх зображень / О.М. Березький, Ю.М. Батько, Г.М. Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – №3, Т.1. – С.120–130.
  4. Звіт про науково-дослідну роботу на тему: «Інформаційно-аналітична система для дослідження і діагностування пухлинних (ракових) клітин людини на основі аналізу їх зображень» (заключний) / [О.М. Березький, Ю.М. Батько, Г.М. Мельник та ін.] – Тернопіль: ТНЕУ, 2009. – 257 с.
  5. Березький О.М. Синтез альтернативних рішень при структурному проектуванні систем автоматизованої мікроскопії / О.М. Березький, Ю.М. Батько, Г.М. Мельник // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.5. – С. 258–268.
  6. Грицик В.В. Інформаційний відеоскоп надвисокої роздільної здатності для дослідження запрограмованої смерті (апоптозу) клітин пухлин людини / В.В. Грицик, Р.С. Стойка, В.В. Грицик, Ю.В. Опотяк, І.Г. Цмоць, О.Ю. Ключівська // Інформаційні технології і системи. – 2005. – №1. – Т.8. – С. 5–10.
  7. Грицик В.В. Інформаційний відеоскоп як система автоматизації експерименту з можливістю вводу зображень з високою роздільною здатністю та чутливістю для клітинної мікроскопії / В.В. Грицик, Ю.В.Опотяк, І.Г. Цмоць // Інформаційні технології і системи. – 2005. – №1. Т.8. – С. 52–60.
  8. Міжнародний проект УНТЦ 1702 «Інформаційний відеоскоп надвисокої роздільної здатності для дослідження запрограмованої смерті (апоптозу) клітин пухлин людини».
  9. Berezsky O. Image search and retrieval application / O.Berezsky, G.Melnyk, Yu Bat’ko // Proceedings of the 2-th international conference on computer science and information technologies (CSIT’2007). – Lviv, Ukraine, 2007. – P. 121–122.
  10. Berezsky O. Biomedical image search and retrieval algorithms / O.Berezsky, G.Melnyk, Yu Bat’ko // Computing. – 2008. – Vol. 7. Issues 1. – P. 108–113.