Системи дистанційного навчання: огляд, аналіз, вибір

2011;
: pp. 98 - 107
Authors: 

Б. Демида, С. Сагайдак, І. Копил

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра автоматизованих систем управління

Розглянуто основні дидактичні принципи дистанційної та традиційної форм нав- чання. За цими принципами виведено основні функціональні модулі сучасних систем управління дистанційним навчанням. Відповідно до сформульованих модулів здійснено огляд та порівняння щодо наявності та реалізації модулів у системах дистанційного навчання Moodle, Claronline, ATutor, SharePointLMS, Live@EDU, eFront.

The work considers basic didactic principles of distance and traditional learning. On the basis of these principles the main functional units of the distance learning management systems were developed. According to the stated units it was carried out the overview and comparison concerning presence and implementation of the units in distance learning management systems Moodle, Claronline, ATutor, SharePointLMS, Live@EDU, eFront.

 1. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навч. посібник. – К.: Знання, 2005. – 486 c.
 2. Smart Education: все о корпоративном обучении персонала [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.smart-edu.com/index.php/distantsionnoe-obuchenie/tehnologii-d... obucheniya.html.
 3. Рыбалко Е.В. Сравнительный анализ дидактических принципов традиционного и дистанционного образования // Вторая международная конференция «Интернет, образование, наука 2000». – Винница, 10–12 октября 2000. – С. 161–163.
 4. ITEnergy Corporate Projects: Cистемы дистанционного обучения [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.itecp.ru/.
 5. Калєніченко Л.І. Заочне та дистанційне навчання: порівняльний аналіз // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 4 (47).
 6. Національний авіаційний Університет. Інститут заочного та дистанційного навчання / Навчання / Організація навчання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://izn.nau.edu.ua/ua/org_navch_ua.htm.
 7.  eFront Руководство преподавателя / ООО «АББРИС».
 8. Белозубов А.В., Николаев Д.Г. Система дистанционного обучения Moodle: учебно-методическое пособие. – СПб., 2007.
 9. Система дистанционного обучения SharePointLMS, Вelitsoft.
 10. Достоинства и недостатки дистанционного обучения через Интернет [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.itecp.ru.
 11.  ATutor User Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://help.atutor.ca/general/.
 12.  ATutor / Handbook / Instructor Documentation [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://help.atutor.ca/instructor/.
 13. Claroline – Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://doc.claroline.net/en/index.php/Main_Page,
 14. Андреев А.В., Андреева С.В, Доценко И.Б. Практика электронного обучения с использованием Moodle. – Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2008. – 146 с.УДК 621.391.7:612.172.2