Модель графічного інтерфейсу задання параметрів складеного унітерму

2011;
: pp. 151 - 154
Authors: 

В. Овсяк1,2, М. Нізьолек2, Ю. Петрушка1

1Українська академія друкарства, Львів, Україна;
2Політехніка Опольська, Ополє, Польща

Алгеброю алгоритмів описано модель графічного вікна задання параметрів складених унітермів. Наведено програмну реалізацію моделі.

Algebra algorithms described model graphic window setting parameters compound uniterms. An implementation program model.

  1. Owsiak W., Owsiak A. Rozszerzenie algebry algorytmów /Pomiary, automatyka, kontrola. – № 2, 2010. – S. 184 – 188.
  2. Бритковський В.М. Моделювання редактора формул секвенційних алгоритмів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. тех. наук: спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / В.М. Бритковський. – Львів, 2003. – 18 с.
  3. Василюк А.С. Підвищення ефективності математичного і програмного забезпечення редактора формул алгоритмів: автореф. дис. … канд. тех. наук: спец. 01.05.02 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» / А.С. Василюк. – Львів, 2008. – 20 с.
  4. Овсяк О. Класи інформаційної систеи генерування коду / О. Овсяк //Науковий журнал «Вісник Тернопільського державного технічного університету»: «Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя». – 2010. – № 1. – С. 171–176.
  5. Petzold C. Programowanie Windows w języku C#. –Warszawa: «RM», 2002. – 1161 s.
  6. Мэтью Мак-Дональд. Windows presentation foundation в .NET 3.5 с примерами на C# 2008. – М.– СПб.– К.: Apress, 2008. – 922 с.